Spier- en skeletaandoeningen: hulpmiddelen voor groepsgesprekken op de werkplek

 Devolgende campagne van EU-OSHAgaat niet over pandemieën maar over spier- en skeletaandoeningen als gevolg van werk. BeSWIC is de Belgische partner in deze campagne die nog tot een stuk in 2022 doorloopt, en komt nu met een initiatief dat deze gezondheidsproblemen bespreekbaar helpt maken om de preventie te verbeteren.
 
 

BeSWIC is het Belgisch kenniscentrum over welzijn op de werk (FOD WASO), en stelt twee nieuwe toolkits voor om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek bespreekbaar te maken, en preventief aan te pakken. Deze toolkits zijn ‘conversation starters’ en Napo-filmpjes, die in verschillende talen beschikbaar zijn en gecombineerd gebruikt kunnen worden.

Conversation starters

Conversatiestarters zijn een hulpmiddel om groepsdiscussies op de werkvloer of in het beroepsonderwijs te vergemakkelijken. Ze bevatten scenario’s die specifiek ontworpen zijn voor werknemers die taken verrichten met een risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen), maar ook voor hun managers en leidinggevenden.

Zij kunnen deze scenario’s gebruiken als uitgangspunt voor een gesprek en aanvullen met voorgestelde onderwerpen en inleidende vragen, bijvoorbeeld tijdens een workshop of als introductie bij opleiding en training.

Conversation starters focussen niet alleen op veelvoorkomende situaties en problemen waarmee werknemers geconfronteerd (kunnen) worden, maar ook op het belang van een goed inzicht in de bedrijfsprotocollen met betrekking tot de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hierbij worden duidelijke krijtlijnen uitgetekend voor de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemers.

Elke organisatie kan de behandelde situaties afstemmen op haar eigen behoeften. Ze kan haar eigen beleid en protocollen voor de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de conversation starters verwerken.

Met het gebruik van deze tool moeten werknemers het gevoel krijgen dat ze niet alleen beter geïnformeerd worden, maar ook in staat zijn om te gaan met situaties waarin beslissingen genomen moeten worden genomen. Als ze erin slagen om klachten over risicovolle taken voor het bewegingsapparaat vroegtijdig te melden, dan effent dit het pad voor een kwaliteitsvol arbeidsklimaat en meer welzijn voor alle werknemers.

U kunt deze tool downloaden van de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: Conversation starters voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Napo

Met een toolkit van 14 Napo-films kunnen werknemers en hun leveranciers op een ludieke manier informatie verwerven over relevante topics met een link naar spier- en skeletaandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn (de gevolgen van) een slechte houding, repetitieve handelingen, het in een vroeg stadium herkennen van een spier- en skeletaandoening, het hanteren van zware lasten, enzovoort. Daarnaast bevat deze kit (ook geschikt voor lessen in beroepsopleidingen)  ondersteunende richtsnoeren voor discussieactiviteiten.

 

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 09-11-2020

  6