Veiligheid

Steeds meer vragen over privacy op de werkvloer

Uw werkgever weet wellicht veel meer over u dan u denkt... Privacy op de werkvloer, de Privacycommissie krijgt er almaar meer vragen over. Omdat er zo veel misverstanden bestaan, is er nu een speciale website met antwoorden. Mag de baas bijvoorbeeld controleren wat de werknemer doet op facebook?

Bedrijven hebben tegenwoordig een heel arsenaal aan middelen om hun werknemers in de gaten te houden. Nogal wat bazen huren privédetectives in om hun personeel te bespioneren. Dankzij geo-lokalisatie weten ze ook perfect waar iedereen uithangt. Her en der verschijnen er (al dan niet verborgen) camera’s op de werkvloer.

Maar, als je baas je gegevens controleert, moet hij daar wel een goede reden voor hebben. Hij mag in principe ook alleen gegevens controleren die betrekking hebben op het werk. En vooral: als hij gevoelige informatie raadpleegt, moet er ook in het arbeidsreglement staan dat hij dat mag doen.

Omdat er steeds zoveel misverstanden bestaan inzake privacy op de werkvloer, kan u op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nu terecht voor antwoorden. Ook een aantal aspecten zijn relevant voor mensen die zich bezighouden met welzijn op het werk.

Hoe zit het bijvoorbeeld met alcohol- en drugtesten op de werkvloer? Wanneer een werkgever op basis van uiterlijke merkbare signalen een vermoeden heeft dat een werknemer onder invloed van alcohol of drugs is, zou hij kunnen overwegen om de werknemer een alcohol- of drugstest te laten ondergaan om zo bewijsmateriaal te verzamelen. Maar mag een werkgever dit zo maar doen? Is het verplicht ondergaan van deze test geen inbreuk op de privacy van de werknemer? De website geeft antwoorden.

Verder vindt u ook meer informatie over de behandeling van van gezondheidsgegevens en andere gevoelige gegevens. Wat mag er bijvoorbeeld allemaal gevraagd worden bij een sollicitatie?

Ook betreffende camera’s staat er nogal wat informatie op de nieuwe website. Haarfijn wordt uitgelegd wat mag en niet mag inzake bewakingscamera’s, camera’s op de werkvloer, camera’s in ziekenhuizen, camera’s in politiecellen en dashcams.

Meer informatie over privacy op de werkvloer vindt u terug op de website van de privacycommissie, onder het themadossier privacy op de werkvloer. Ook een recent gepubliceerde brochure over het onderwerp is terug te vinden op de website.


Gepubliceerd op 11-02-2015

  244