Veiligheid

Steeds meer zelfstandige arbeidsongeschikten

In 2016 is het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen met 7 procent toegenomen. De voorbije vijf jaar steeg het aantal zelfstandige arbeidsongeschikten van 33.345 naar maar liefst 38.919. Deze vaststellingen blijken uit cijfers die CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft verzameld. Vandaar dat Smaers pleit voor een zorgvuldig preventie-en re-integratiebeleid voor zelfstandigen.
Het aantal zelfstandigen is met 2,3 percent gestegen is ten opzichte van 2015. Vorig jaar waren er 1.057.393 zelfstandigen actief. Nochtans is het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen sneller toegenomen.
 
Het aantal zelfstandigen die zich in staat van primaire arbeidsongeschiktheid bevonden, d.i. het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, evolueerde van 12.434 in 2012 naar 14.447 vorig jaar. M.a.w. houdt dit een stijging van 16 procent in. Een gelijkaardige tendens is waar te nemen bij de invaliditeit, d.i. wanneer iemand zich langer dan een jaar in staat van arbeidsongeschiktheid bevindt. Hun aantal steeg van 20.911 naar 24.472 in 2016, wat een gemiddelde jaarlijkse stijging van 4 procent betekent.
 
Vervolgens is het belangrijk voor ogen te houden dat er geen rekening wordt gehouden met zelfstandigen die minder dan 30 dagen ziek zijn. Voor zelfstandigen geldt er immers een carensperiode van een maand. Gedurende deze periode ontvangen zij geen arbeidsongeschiktheidsvergoeding. Weliswaar heeft de regering-Michel onlangs beslist om de carensperiode te verkorten naar twee weken.
 
CD&V politica Smaers vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan preventie. Zij maakte dit eerder dit jaar bekend door een resolutie in te dienen waarin ze pleit voor de invoering van een gezondheidsbudget voor zelfstandigen die tijdens hun loopbaan een beroep willen doen op gespecialiseerde hulp. De voornaamste doelstelling hiervan is problemen als werkdruk of emotionele belasting op gepaste wijze te kunnen aanpakken alvorens de situatie escaleert, gelet op het feit dat deze problemen mogelijks kunnen leiden tot psychische aandoeningen.
 
Daarenboven moet er volgens Smaers dringend werk gemaakt worden van re-integratietrajecten zodat zelfstandigen de mogelijkheid krijgen om hun zaak deeltijds terug op te nemen of om te veranderen van statuut met het oog op een andere job.
 

Gepubliceerd op 10-08-2017

  257