Symptomen van COVID-19 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie

Over COVID-19 gaat heel veel informatie rond, en helaas ook veel foutieve. Een betrouwbare bron is uiteraard de Wereldgezondheidsorganisatie, die een handig schema maakte voor een evaluatie aan de hand van symptomen, dat u misschien kunt gebruiken als een medewerker dergelijke klachten meldt.
 
 
Eind februari maakte de (WHO) in China een inventaris van de meest voorkomende symptomen bij coronapatiënten. In totaal werden 56.000 bevestigde besmettingsgevallen geëvalueerd. Ongeveer 80% van deze patiënten ontwikkelde milde symptomen binnen vijf tot zes dagen na de infectie.
 

Deze analyse leverde de volgende resultaten op:

  • koorts (88 %)
  • droge hoest (68%)
  • vermoeidheid (38%)
  • slijm ophoesten (33%)
  • benauwdheid (19%)
  • keelpijn, hoofdpijn, spierpijn (14%)
  • verstopte neus (5%)
  • diarree (4%)
  • ophoesten van bloed (1%)

Koorts kwam voor bij 88 op de 100 personen. Daarnaast hadden ongeveer 68 op de 100 patiënten last van een droge hoest, waren 38 op de 100 patiënten vermoeid en moesten 33 op de 100 personen dikke slijmen ophoesten.

Minder voorkomende (milde) symptomen waren spier- en keelpijn, hoofdpijn en rillingen. Misselijkheid, een verstopte neus en diarree kwamen voor bij slechts 4 à 5 op de 100 patiënten.

Zowat 14% van de patiënten ontwikkelden ernstigere symptomen, zoals kortademigheid, een versnelde ademhaling, een dalend zuurstofniveau in het bloed en de aanwezigheid van slijm, bloed of eiwitten in de longen. 6% van de patiënten verkeerde in kritieke toestand (met bijvoorbeeld het stoppen van de ademhaling, de ontwikkeling van een septische shock, falende organen,...).

De WHO vermoedt dat besmette patiënten zonder symptomen zeer zelden voorkomen.

Deze tabel geeft een duidelijk overzicht van symptomen bij corona, in vergelijking met een gewone griep, verkoudheid of stress:

Gepubliceerd op 24-03-2020

  5180