Te veel arbeidsongevallen in de bouw, sector wil aantal halveren tegen 2020

De bouw wil het hoge aantal arbeidsongevallen in de sector tegen 2020 halveren. In 2016 werden zo'n 15.000 bouwvakkers slachtoffer van een arbeidsongeval. Dat is 11% van alle arbeidsongevallen die in België gebeuren. Met dat cijfer scoort ons land onder het Europees gemiddelde. In vergelijking met de toplanden (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden) blijkt dat het ongevalsrisico in België bijna 3 keer hoger ligt. En dus start Confederatie Bouw een communicatie- en bewustmakingscampagne.
 

Getallen
 

De aantallen zijn dan nog om een onderschatting van het totale aantal ongevallen in de bouw. Het cijfer (15.000 slachtoff houdt alleen rekening met de ongevallen van de loontrekkenden in onze sector. Uitzendkrachten, zelfstandigen en gedetacheerde buitenlanders op onze Belgische bouwplaatsen zijn eveneens het slachtoffer van arbeidsongevallen, maar worden niet meegeteld.

In 2016 telde Fedris 826 arbeidsongevallen alleen al onder de uitzendkrachten tewerkgesteld door bouwondernemingen. Jammer genoeg bestaat er geen officiële bron voor de arbeidsongevallen van bouwzelfstandigen en gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten. Maar het lijdt geen twijfel dat ook deze talrijk zijn. Een schatting van de confederatie bouw veronderstelt dat het aantal bouwongevallen waarschijnlijk boven de 20.000 per jaar ligt, wanneer alle werkkrachten meegeteld worden.

De helft van de arbeidsongevallen leidt tot arbeidsongeschiktheid van kortere of langere duur. Zowat 15 procent zorgt zelfs voor blijvende invaliditeit en in zeldzame gevallen (0,2 procent) zelfs tot het overlijden van het slachtoffer. Heel wat arbeidsongevallen worden veroorzaakt door een val van het slachtoffer of het verlies van controle over een machine of gereedschap.

Maar ook de architecten en opdrachtgevers kunnen de veiligheid helpen verbeteren, en zeker de overheid als ze grote bouwwerken bestelt, zegt Véronique Vanderbruggen, woordvoerster van Confederatie Bouw. "We hebben allemaal de verantwoordelijkheid dat wanneer scholen of wegen gebouwd worden, dit niet ten koste mag gaan van armen en benen."
 

Campagne 

De Confederatie heeft een programma van communicatie- en bewustmakingscampagnes op het gebied van de veiligheid op het werk goedgekeurd om het aantal arbeidsongevallen in de sector aanzienlijk te verminderen. Het BouwForum in 2018 was een eerste hoogtepunt van dit programma; een jaarverslag “Veiligheid in de bouw, op weg naar een preventiecultuur” op de website van de Confederatie Bouw is een tweede. Beide effenen de weg voor een grote communicatiecampagne die eind augustus 2018 van start gaat.

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt veiligheid op het werk vanuit elke invalshoek geanalyseerd. In 8 hoofdstukken wordt een gedetailleerde stand van zaken opgemaakt van de veiligheid in de bouwsector. Na de analyse van de gegevens en van de regelgeving volgt in hoofdstuk 3 een kwalitatieve analyse van de preventie, doorspekt met getuigenissen en meningen: van aannemers, van werknemers, maar ook van architecten en de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk.

In hoofdstuk 4 wordt de lezer in de fundamentele beleidskeuze van de Confederatie ondergedompeld. Geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van ongevallen en de complexiteit van de werksituatie(-s) is er maar één oplossing: van veiligheid een bedrijfscultuur maken.

Essentieel daarbij zijn duidelijke partnerships met een focus op veiligheid tussen opdrachtgevers, architecten en aannemers. Ook de technologie kan hierbij een rol spelen. Dat blijkt uit hoofdstuk 5.

Ook het kennisniveau van de bouwpartners mag niet over het hoofd worden gezien. Hoofdstuk 6 gaat dan ook over "Opleiding: onmisbaar voor het risicobeheer" en de rol die de lokale Confederaties daar bijvoorbeeld spelen.

Daarna is het tijd om dieper in te gaan op de Europese aanpak. In hoofdstuk 7 komt uiteraard de Europese regelgeving aan bod, maar ook de rol van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Hoofdstuk 8 staat volledig in het teken van het actieplan van de Confederatie voor de integratie van veiligheid in de cultuur van de sector. Er wordt onder meer verwezen naar roadshows, een charter, bewustwording, een communicatiecampagne en reflectieworkshops.


Gepubliceerd op 02-07-2018

  399