Veiligheid

Te weinig opslagcapaciteit voor nucleair afval

Door de levensduurverlenging van de kerncentrales komen Doel en Tihange plaats tekort om gebruikte brandstofstaven te stockeren. Bijkomende opslagruimte moet over vier jaar klaar zijn.

Nog meer uranium 

Op de sites van de kerncentrales in Doel en Tihange ligt vandaag zowat 3.260 ton uranium opgeslagen. Het gaat om gebruikte brandstofelementen uit de kernreactoren, waarvan Synatom (de Electrabel-dochter die de splijtstoffen beheert) nog niet heeft beslist wat ze ermee zal doen. Voorlopig blijft het uranium opgeslagen naast de kerncentrales zelf.

Jaarlijks wordt er in de Belgische kerncentrales 120 ton uranium verbruikt. Door de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 en Tihange 1 met tien jaar komt daar nog eens 370 ton bij, een volume waar de opslagcapaciteit van de kerncentrales niet op is berekend.
 

Opslagruimte volstaat niet

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) bevestigt in antwoord op een schriftelijke vraag van Groen-fractieleider Kristof Calvo dat de huidige opslagruimte niet volstaat. Er lopen al enige tijd studies om extra installaties te bouwen. Die zouden ‘begin volgend decennium’ al in gebruik genomen moeten worden.

Een andere mogelijkheid is dat Niras, de overheidsinstelling die instaat voor nucleair afval, de brandstofstaven overneemt, maar Niras houdt daar voorlopig geen rekening mee.

Alles hangt ook af van het definitieve statuut dat de gebruikte brandstofstaven uiteindelijk zullen krijgen. Vandaag liggen die tijdelijk gestockeerd in Doel en Tihange zelf in afwachting van een definitieve beslissing.

Vroeg of laat moet Synatom een beslissing nemen: ofwel de brandstofstaven bij Niras aangeven als radioactief afval, ofwel ze laten recycleren – ‘opwerken’ – in het Franse La Hague voor hergebruik. Geen van beide opties is probleemloos.

Transport

Op het opwerken van kernbrandstof bestaat in België sinds 1993 een moratorium, onder meer na protest tegen het vervoer van het gevaarlijke afval door dichtbevolkte gebieden. Marghem waarschuwt dat er een instemming van het parlement nodig is om de transporten naar La Hague te hervatten.

Over de definitieve opslag in diepe kleilagen is al diep nagedacht, maar nog altijd geen beslissing genomen. ‘België moet zijn strategie voor de definitieve berging van langlevend hoogradioactief afval nog bepalen’, zegt Marghem in haar antwoord op Calvo.

Kernuitstap

Met de bijkomende opslagcapaciteit in Doel en Tihange koopt de nucleaire sector extra tijd, maar ook niet veel. Niras-topman Jean-Paul Minon waarschuwde onlangs nog dat er hoognodig een knoop doorgehakt moet worden om de kernuitstap tussen 2022 en 2025 goed te kunnen afwikkelen.

‘De kernuitstap is wettelijk verankerd in 2025. Hoe lang na 2025 zullen deze tonnen uranium nog op de sites van Doel en Tihange blijven liggen?’, vraagt Calvo zich af. ‘De levensduurverlenging van de kerncentrales zorgt voor een onzekere financiële toekomst, ook voor Synatom.’
 

Gepubliceerd op 05-07-2016

  233