Veiligheid

Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

Barometer -iconHSE barometer #6

De HSE-barometer is ook benieuwd naar de technologische middelen waarmee preventieadviseurs, milieucoördinatoren en andere HSE’ers hun taken efficiënter invullen. Zelfs in 2017 blijken die nog maar een bescheiden impact op hun professioneel leven te hebben. Behalve de evidente hardware worden gespecialiseerde apparatuur en specifieke HSE-software slechts door een minderheid ingezet.

 

HSE-professionals zien zichzelf vooral als iemand die moet communiceren en sensibiliseren. Voor meer dan de helft van hen ligt de klemtoon dan ook op menselijk contact, eerder dan op regels en procedures. Toch zijn zij zich meer dan andere werknemers en managers bewust van het belang en de positieve impact van technologie voor het welzijn op de werkvloer.

68% van de respondenten in de HSE-barometer gaat akkoord dat technologie en digitalisering alles eenvoudiger maken. En ook wie meer belang hecht aan communicatie en sensibilisering dan aan procedures, vinden twee op drie HSE professionals  (64%) dat technologische hulp daarbij belangrijk is.

Welke technologie?

Barometer 2017-info 07-NL

 

De enquête peilde naar de meest gebruikte apparaten die HSE-verantwoordelijken voor hun taak inzetten. Een persoonlijke computer (desktop of laptop) is ook voor hen  een evidentie (100%). Maar daarnaast blijken de ‘mobile devices’ sterk in opmars om hun taken  te ondersteunen. Met 65% ligt het professioneel gebruik van smartphones hoger bij de HSE-professionals dan bij de andere werknemers (51%). Tablets worden dan weer minder gebruikt (11%) dan bij werknemers in het algemeen (20%).

Opvallend is ook dat specifieke apparatuur zoals scanners, diagnose- of meetapparaten, door amper 3% van de HSE-mensen werd aangeduid.

Software blijft onbekend

Barometer 2017-info 08-NL

Er komt steeds meer HSE-software op de markt, maar nog geen derde van de respondenten van de HSE-barometer blijkt daar al iets van te gebruiken. De 31% die wel HSE-software inzetten blijken een allegaartje aan softwaretools te verkiezen. Excel-rekenbladen zijn een vertrouwd voorbeeld; kennelijk bieden die nog steeds veel HSE-managers een handig platform om er persoonlijke of bedrijfsgebonden toepassingen mee te maken. Eén op vier van de softwaregebruikers verwijst naar dergelijke ‘intern ontwikkelde’ tools. 13% geeft geen specifieke namen, en nog eens 6% is verdeeld over drie HSE-pakketten.

De digitale informatiebank ‘senTRAL’ daarentegen wordt genoemd door één op vijf van de HSE-professionals die software inzetten voor hun taak, en ‘Verifield’ door 6%. Hoewel senTRAL eerder een informatieproduct dan een softwarepakket is, wordt het kennelijk door heel wat respondenten vermeld als de belangrijkste softwaretool bij hun taken.

De eerste apps

Apps vormden in deze barometer een aparte vraag. Slechts één op vijf HSE-professionals heeft al één of meer HSE-apps in gebruik. Het blijkt meestal (38%) om ‘RiskReporter’ te gaan, de gratis app van Wolters Kluwer om incidenten en onveilige situaties te melden. Vergelijkbare apps komen samen niet boven 6% uit. 9% van de respondenten heeft al een intern ontwikkelde app ter beschikking. 15% noemt geen namen, en 9% ziet ook senTRAL als een ‘app’ (wellicht op tablet of een wat forsere smartphone…).

 

De HSE-barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

 

-- tekst: Joris De Vroey -- infografiek: Kristel Weyns

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid


 

Gepubliceerd op 18-06-2017

  223