Veiligheid

Terreuralarm – Wat kan je doen om je werknemers te beschermen?

Ons land is op dinsdag opgeschrikt door twee aanslagen. Eén in Brussels Airport te Zaventem en één in het metrostation Maalbeek in Brussel. Wolters Kluwer leeft oprecht mee met de talrijke slachtoffers van deze laffe daden.
Het terreurniveau werd voor het hele land opgetrokken naar niveau 4, het hoogst mogelijke niveau. Niveau 4 wil zeggen dat de dreiging nog steeds ernstig en zeer nabij is. Iedereen wordt gevraagd om waakzaam te zijn. Ook als werkgever kan en moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen.   
 
Uitwerken procedures in risicoanalyse

Het is belangrijk om uw werknemers zoveel mogelijk praktisch te ondersteunen en hen de nodige informatie te bezorgen. Luister naar hun noden en vragen. 
 
De werkgever moet maatregelen nemen en instructies geven aan de werknemers, hij moet hen toestaan, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, hun activiteit stop te zetten of zich in veiligheid te stellen door de arbeidsplaats onmiddellijk te verlaten (art. 23 van het KB welzijnsbeleid).
 
Er kunnen nog een hoop andere procedures uitgewerkt worden, zoals bv. strikte toegangscontrole, opleiding over de vlucht- en evacuatiewegen, … Indien uw onderneming gelegen is in een risicozone, moeten er uitzonderlijke maatregelen genomen worden, zoals sluiting, beveiliging, toegangsbeheer en beperkte openingsuren. Bedrijven kunnen, waar mogelijk, overwegen om de arbeidsorganisatie dusdanig aan te passen dat het werk vanop afstand of vanuit centrale werkplaatsen kan uitgevoerd worden. 
De uitwerking van deze waakzaamheidsprocedures kan best opgenomen worden in de risicoanalyse. 
 
De werknemers moeten natuurlijk goed geïnformeerd worden over de getroffen of te treffen beschermingsmaatregelen. 
 
Raadgevingen van het Crisiscentrum

De raadgevingen van het Crisiscentrum aan de bevolking worden best ook opgenomen in de risicoanalyse en preventiemaatregelen. Op de website van het Crisiscentrum staat tevens een publicatie uit 2005 ter beschikking, ‘Terrorisme en extremisme. Welke maatregelen kunnen de bedrijven nemen?’. In deze publicatie wordt aandacht geschonken aan preventiemanagement en preventieve maatregelen in vestigingen.

Psychosociale risico's

Ook de psychosociale risico’s moeten aan bod komen in de risicoanalyse. Hieronder enkele acties die de werkgever best onderneemt: 
  • Communicatie! Licht uw personeel in over de stand van zaken en de aspecten verbonden aan de veiligheid in uw onderneming. Zo vermijdt u paniek.
  • Het is belangrijk dat de hiërarchie zichtbaar aanwezig is voor het personeel. Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn, doe de moeite om aan uw personeel te vragen hoe het met ze gaat en hoe ze de situatie ervaren. 
  • Een proactieve aanpak is aangewezen. Vraag de medewerkers hoe ze zich voelen ten aanzien van de situatie en antwoord op de vragen die zij hebben: mag men vroeger vertrekken? Hoe zich organiseren als men kinderen heeft? Wat te doen als er geen transport is?... U moet hen antwoorden op een heldere en praktische manier :‘ja’, ‘nee’, ‘dat weet ik niet maar ik ga me informeren’,…. 
  • Indien er medewerkers zijn die lijden onder de toestand, moet u de dialoog met hen aangaan.  Elk diensthoofd kan een informeel moment inplannen waarin de tijd wordt genomen om over de situatie en de impact op de organisatie en het personeel van gedachten te wisselen.
  • Indien deze eerste preventieve acties niet voldoende zijn, en u merkt dat er medewerkers zijn die lijden onder de situatie, doe dan een beroep op uw psychosociale preventieadviseur(s)

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tenslotte nog dit: Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft bekend gemaakt dat bedrijven omwille van de gevolgen van de aanslagen (sluiting van de luchthaven van Zaventem, het publiek transport,.. ) tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ kunnen inroepen. Lees hier meer: ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor bedrijven’.


Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 23-03-2016

  182