Veiligheid

Thuiswerker gezonder en productiever door betere nachtrust

Steeds meer studies wijzen in de richting van positieve effecten van thuiswerk. Een nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat thuiswerkers minder stress ervaren en beter slapen dan werknemers die nooit van thuis uit werken. Werknemers met een goede nachtrust lopen ondermeer minder risico op diabetes en een hoge bloeddruk.

Uit onderzoek van psychologen van de Amerikaanse Binghamton University blijkt dat bijna de helft van de thuiswerkers zegt minder stress te ervaren door het thuiswerken. Van alle thuiswerkers slaapt een derde beter. Verschillende studies ondersteunen de gedachte dat thuiswerkers over het algemeen productiever zijn. Dat is mogelijk te verklaren door de nachtrust van thuiswerkers. Die is gemiddeld namelijk beter dan de nachtrust van werknemers die nooit thuis werken.
 
Goed slapen is essentieel om te kunnen functioneren. Als werknemers regelmatig slaap tekortkomen, lopen zij extra risico op allerlei lichamelijke kwalen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en diabetes. Er kan door een slechte nachtrust zelfs psychische schade ontstaan. Denk daarbij aan concentratieproblemen of verminderde alertheid. De kans is hierdoor groter dat werknemers fouten maken.

Gepubliceerd op 02-02-2015

  136