Veiligheid

Tijd om uw registratie voor REACH 2018 voor te bereiden

De laatste stap om succesvol te registreren onder REACH is een ​​registratiedossier indienen bij ECHA (het Europees Agentschap voor chemische stoffen) met alle benodigde informatie, via het elektronisch beveiligde IT-systeem REACH-IT.

Het indienen van het registratiedossier voor een chemische stof is de zesde en laatste voorbereidende fase van de ‘REACH 2018 Roadmap’. De laatste deadline voor registratie is 31 mei 2018, voor fabrikanten en importeurs van chemische stoffen in hoeveelheden van minder dan 100 ton per jaar. Elk bedrijf dat een registratiedossier indient krijgt een registratienummer zodra het dossier een reeks toetsen heeft doorstaan en het inschrijvingsgeld is betaald. Daarna kan de onderneming op legale manier deze stof verder produceren en/of verkopen op de markt.

 

 

De ‘ECHA REACH 2018 Roadmap’ splitst de registratie in zeven fasen en beschrijft de mijlpalen van elke fase en ondersteuning die het Agentschap zal geven aan de registranten. ECHA wijst erop dat die tijdig aan hun voorbereidingen moeten beginnen. De webpagina’s van de roadmap fungeren ook als een ‘one-stop-shop’ voor al het materiaal dat registranten nodig hebben om hun dossiers voor te bereiden.

Voor deze laatste categorie van fabrikanten en importeurs (minder dan 100 ton per jaar) heeft ECHA nog eens alle stappen van de procedures en de samenstelling van een dossier op zijn website samengevat. De handleidingen voor het voorbereiden van REACH-dossiers zijn beschikbaar in alle 23 talen van de EU. Op 30 november werd ook een webinar uitgezonden, dat op Youtube opnieuw te bekijken is

Gepubliceerd op 01-12-2016

  191