Veiligheid

Tips voor geslaagde opleidingen tegen rugklachten

Werknemers met rugklachten opleiden om rugproblemen in de toekomst te vermijden is zeker nuttig. Maar lang niet alle opleidingen zitten goed in elkaar, waardoor de resultaten op middellange termijn tegenvallen. Hoe kan dat beter?

Om een kwaliteitsvolle opleiding te creëren, adviseren experten twee zaken:
  • de na te streven doeleinden goed afbakenen
  • de te nemen stappen duidelijk bepalen
Wat zijn nu de logische stappen binnen een opleiding omtrent rugklachten?
  1. Vooraf de risico’s analyseren: deze risicoanalyse zal de interventie een richting geven en deze aanpassen aan de concrete werkomstandigheden.
  2. Werknemers onderverdelen in homogene groepjes van maximum 12 leden: het verwerven van kennis en vaardigheden is eenvoudiger in kleine groepen.
  3. Referentiepersoon per groepje aanduiden: deze persoon speelt een schakelrol tussen de werknemers en de hiërarchie wat betreft de opvolging van de opleiding (voorstellen van ergonomische aanpassingen, opsporen van probleemsituaties). De referentiepersoon spoort zijn collega’s aan tot het in de praktijk brengen van de aangeleerde handelingen.
  4. Ondersteuning door management en hiërarchische lijn: de aanwezigheid van een kaderlid gedurende de opleiding kan belangrijk zijn om iedereen mee te krijgen.
  5. Meer dan 1 sessie organiseren: het aanleren van bijvoorbeeld correcte tiltechnieken vergt een voldoende aantal herhalingen. Verschillende kortere sessies op verschillende tijdstippen vallen te verkiezen boven de opleiding te laten doorgaan op 1 dag.
  6. Gebruik van pedagogische hulpmiddelen
  7. Interventieverslag opstellen: hierin worden de zorgwekkende punten die tijdens de interventie waargenomen werden opgesomd, maar ook de resultaten van de participatieve risicoanalyse uitgevoerd tijdens de opleiding en de voorstellen van preventiemaatregelen op het vlak van ergonomie.
  8. Opleiding evalueren: wat vonden de deelnemers ervan ? Dit is nuttige informatie met het oog op een eventuele aanpassing van toekomstige sessies.

Gepubliceerd op 27-05-2015

  452