Veiligheid

UHasselt ontwikkelt app waarmee zwakke weggebruikers verkeersongevallen kunnen melden

Slechts een minderheid van de verkeersongevallen met zwakke weggebruikers wordt gemeld aan de politie. Daarom ontwikkelde UHasselt ‘SafeVRU’, een app waarmee zwakke weggebruikers zelf een ongeval kunnen registreren. 

 

Onderzoekers van het UHasselt-onderzoeksinstituut IMOB (Instituut voor Mobiliteit) willen een beter beeld krijgen van de oorzaken van ongevallen met zwakke weggebruikers. Daarom zoeken ze mensen die hun ongeval of bijna-ongeval registreren in een digitaal vragenlijstsysteem dat ontwikkeld werd binnen het Europese project InDev (‘In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users’).
 
Slechts een klein deel van de ongevallen of bijna-ongevallen met voetgangers, fietsers of bromfietsers wordt geregistreerd door de politie. “Zo wordt slechts vijf procent van ongevallen met fietsers officieel vastgesteld”, zegt doctoraatsstudente Tanja Kidholm Osmann Madsen. Zij is verbonden aan de Deense universiteit van Aalborg, maar verblijft momenteel aan UHasselt- voor het InDev-project. “We missen belangrijke informatie om de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren.” De onderzoekers zijn daarom op zoek naar kennis over het ‘waar’ en ‘hoe’ van die (bijna-)ongevallen.
 
Het vragenlijstsysteem dat IMOB ontwikkelde, bevat een webpagina en Android-app (‘SafeVRU’). Momenteel testen zwakke weggebruikers in België, Denemarken, Spanje en Zweden het systeem. “Afhankelijk van hun voorkeur kunnen de deelnemers naar de webpagina surfen of de app gebruiken om een ongeval te rapporteren aan een centrale databank.”
 
Wie wil deelnemen aan de studie kan de SafeVRU-app downloaden of online registreren. “Deelnemers ontvangen één keer per maand een bericht via telefoon of e-mail met een link naar een vragenlijst. Zij krijgen dan vragen voorgeschoteld – zoals de locatie, datum en tijdstip van het ongeval, wat er precies gebeurde en wie erbij betrokken was”, aldus Tanja Kidholm Osmann Madsen.
 
In een volgende fase zal IMOB een extra functie toevoegen, waarmee je ongevallen met behulp van de bewegingssensor van je smartphone automatisch kan detecteren en loggen. 
Meer info over het project en deelname kan u raadplegen op de website van InDev
 
Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 22-11-2016

  338