Veiligheid

Uitzendkracht gewond door onvoldoende afgeschermde machine

In een glasproductiebedrijf liep een uitzendkracht verschillende letsels op aan haar handen nadat ze gegrepen werd door een van de assen van de transportlijn. Ondanks dat het bedrijf verschillende waarschuwingen had gekregen, was de machine niet voldoende afgeschermd. Arbo Online licht de lessons learned toe.

Beschrijving machine en ongeval

De uitzendkracht werkte op de afdeling waar veiligheidsglas geproduceerd wordt. Op het moment van het ongeval, werkte ze aan het transportsysteem voor de glasplaten. Dat transportsysteem bestaat uit draaiende assen. De as van het transportsysteem greep haar rechterhand. Toen ze met haar andere hand de vastzittende hand wilde lostrekken, kwam ook de linkerhand en de handschoen die ze droeg, vast te zitten. 
Een collega hoorde dat er iets misliep en zette de installatie stil. De nachtteamleider en deze collega knippen de handschoen door om haar hand vrij te krijgen. 
In het ziekenhuis wordt duidelijk dat het slachtoffer haar linkermiddelvinger op verschillende plaatsen heeft gebroken door het ongeval. De linker ringvinger en haar rechterhand zijn ontwricht. Het slachtoffer brengt negen dagen in het ziekenhuis door. Na enkele operaties volgen nog zes weken revalidatie.
 

Lessons learned

De leverancier van het transportsysteem had de assen bij de bevestigingsplaatsen aan het frame niet afgeschermd. Plaatsen zoals de overgangen of bevestigingsplekken van lopende banden, waar de werknemers moeten zijn voor bediening of onderhoud, worden niet altijd afgeschermd tegen knelgevaar. Hierdoor komt beknelling van bedieners en onderhoudsmonteurs nogal eens voor.
 
Het bedrijf had dit ongeval kunnen voorkomen door de assen van de transportband af te schermen. Een risicoanalyse en een actieplan van 3 jaar voor het ongeval, hadden reeds uitgewezen dat er aan deze transportlijn risico’s bestonden tot knelling. Op het moment van het ongeval had de werkgever echter nog geen enkele voorgestelde preventiemaatregel ingevoerd. 

 

Jarenlange nalatigheid

Een jaar voor dit ongeval gebeurde er in het bedrijf een bijna identiek ongeval. De inspecteur had het bedrijf gewezen op de mogelijke gevaren. En ook op de oplossingen om de knelplaatsen veiliger te maken en daarmee beknelling te voorkomen. Dit kon bijvoorbeeld met behulp van een lichtscherm of door het aanbrengen van platen tussen de assen en rollers of door een soort behuizing rond elke roller. In de risicoanalyse was uitdrukkelijk gewezen op de gebrekkige instructies en voorlichting, en het falende toezicht. 
 

Boete

Het bedrijf moest een boete betalen van 12.000 euro. De bewegende delen van het arbeidsmiddel die gevaar opleverden, waren niet van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien dat het gevaar zoveel mogelijk werd voorkomen. De knelplaatsen van de assen bij de bedieningsplaatsen waren niet voorzien van schermen of een andere veiligheidsvoorziening. 


Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 10-10-2017

  313