UNIZO vreest voor toename van burn-outs bij KMO’s door personeelstekort

UNIZO nam de personeelstekorten bij KMO’s en de bijhorende gevolgen onder de loep. Uit hun rapport blijkt dat de meerderheid van de KMO’s maar moeilijk aan het nodige personeel komt. Werkgevers en medewerkers moeten het tekort opvangen door extra taken op zich te nemen, met een verhoogd risico op burn-out als gevolg.

Resultaten

Enkele opvallende cijfers:
  • De meerderheid (84%) van de KMO’s ondervindt moeilijkheden bij het vinden van nieuw personeel. 42% van de KMO-werkgevers vond helemaal geen geschikte kandidaat voor een lopende vacature.
  • 80% van de werkgevers is bereid om sollicitanten met een minder gepast profiel een kans te geven en bereid zijn om de nodige bijscholingen te voorzien. Motivatie primeert op achtergrond en diploma.
  • 60% van de werkgevers werken zelf extra bij om het personeelstekort op te vangen.
  • 51% van de medewerkers worden gevraagd om extra taken op zich te nemen.
Een andere studie van Miet Lamberts (HIVA, KU Leuven) brengt naar boven dat werkgevers van heel kleine ondernemingen met minder dan 10 medewerkers meer stress (61%) ervaren dan zelfstandigen zonder personeel (36%) of de werknemers zelf (33%). Steeds meer zelfstandigen zouden daarom overwegen om zonder personeel te werken. Voor grotere opdrachten kunnen ze samenwerken met andere zelfstandige collega’s.

Toekomst

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO vreest voor een golf van burn-outs als er geen verbetering komt in de situatie. Zeker in de kleinste bedrijven waar slechts enkele medewerkers aan de slag zijn, is er weinig ruimte om de extra werklast door personeelstekorten op te vangen.

Door de vegrijzing zal het personeelstekort al maar nijpender worden. Volgens het Steunpint Werk zullen er tijdens de volgende legislatuur zo’n 400.000 werkkrachten op pensioen gaan en vervangen moeten worden. De studiecommissie voor de vergrijzing voorspelt een vermindering van 52.000 mensen op arbeidsleeftijd (18-66 jaar) tegen 2030.

Oplossing?

Van Assche stelt als oplossing voor dat de lage activeringsgraad in België omhoog moet. Unizo verzamelde in haar rapport de voorstellen van de bevraagden om de activeringsgraad te verhogen. Enkele voorbeelden:
  • Een verbetering va de re-integratietrajecten van langdurig afwezigen
  • Een verhoging van de nettolonen zonder dat de loonkosten stijgen
  • Activering van diverse doelgroepen
  • De inzet van een sterke arbeidsbemiddelaar
  • Een regeling van arbeidsreserve over de gewestgrenzen heen
  • Een betere bereikbaarheid van bedrijven met het openbaar vervoer en de fiets

Kritische noot: psychosociaal welzijn als prioriteit?

Verder pleit UNIZO voor de inperking van ouderschapsverlof en de uitbreiding van flexijobs. Dit soort maatregelen roepen echter vragen op over de work-life balans en het psychosociale welzijn van medewerkers. Om een toename in het aantal burn-outs te voorkomen, zal het nodig zijn om preventief te werken door de werkomstandigheden te optimaliseren en werkbaar werk te voorzien, zodat medewerkers gezond en wel aan de slag kunnen gaan en blijven.

Lees het volledige dossier van UNIZO

Meer info op senTRAL:
Flexwerk: wat is dat? 
Flexwerk: wat zegt de wet werkbaar en wendbaar werk? 
Burn-out en professionele uitputting: definities, oorzaken en gevolgen 

Gepubliceerd op 04-06-2019

  110