Vaker manipulatie van bewijsmateriaal bij ernstige arbeidsongevallen – Nederland

In Nederland signaleren de officier van justitie en haar collega’s twee trends bij ernstige arbeidsongevallen. Ten eerste neemt het aantal ernstige arbeidsongevallen toe in een aantal sectoren. Ten tweede worden in meer zaken kort na het ongeval verhullende handelingen verricht. Dit kan gaan over het beïnvloeden van getuigen om hen een ander verhaal te doen vertellen of bewust veranderingen aanbrengen op de plaats van het ongeval. 

Sylvia Kubicz, officier van justitie bij het Functioneel Parket in Amsterdam, onderzoekt in haar regio dodelijke en ernstige arbeidsongevallen. Ze overlegt regelmatig over dossier met collega’s van andere regio’s. Vanuit het landelijk Functioneel Parket houdt ze ook contact met de inspectie SZW. 

In 2018 kwamen in Nederland 75 mensen om het leven door een arbeidsongeval, dit brengt het aantal terug op het niveau van 2016 (70 doden). Daarmee is de daling in 2017 (50 doden) tenietgedaan. Dit zou te wijten zijn aan een toename van het aantal ernstige arbeidsongevallen in bepaalde sectoren. De bouwsector bezuinigt bijvoorbeeld te veel op veiligheid, wat leidt tot een gebrek aan coördinatie en overzicht omwille van de wil om snel en goedkoop te bouwen. 

Bovendien wordt er vaker gerommeld met bewijsmateriaal. Getuigenissen worden beïnvloed, er worden wijzigingen aangebracht op de plaats van het ongeval – de ‘plaats delict’ in strafrechtelijk onderzoek of er worden ongevalscertificaten vervalst. Ze noemt deze evolutie heel zorgelijk. “De waarheid komt altijd aan het licht”, waarschuwt ze. Het Openbaar Ministerie legt daarom bij strafrechtelijke vervolging meer nadruk op verwijtbaarheid.  Het intimideren van werknemers of toezichthouders of het toedekken van oorzaken van een ongeval door het doen van valse verklaringen of wegnemen van bewijsmateriaal kunnen redenen zijn om juist wel strafrechtelijk te volgen. Het verhullen van bewijsmateriaal of het beïnvloeden van getuigen in een strafzaak is ook echt een heel ernstig feit en kwalijke zaak, benadrukt Kubicz.

Gepubliceerd op 08-02-2019

  107