Veiligheid

Van veiligheidsFlik naar veiligheidsKlik

HSEW2016-logoMarc Hoppenbrouwers maakte van zijn lezing op het HSE World Event gebruik om tips te geven voor het organiseren van een goede audit. We vatten ze hier even samen.


Er bestaat geen eenduidige definitie voor een ‘audit’. Sommigen linken dat begrip aan inspectie, anderen zien het meer als een scan. We ervaren een audit vaak als iets negatiefs: het is een soort controle maar tegelijk wil men ook zekerheid. Voor Marc Hoppenbrouwers is een audit een onpartijdig onderzoek dat uitmondt in een oordeel over de vraag: in welke mate stemt het object van de audit overeen met de daarvoor geldende norm?

Hoppenbrouwers1Hoppenbrouwers ging ook dieper in op de vernieuwde norm ISO 19011 voor het uitvoeren van audits. Met deze nieuwe structuur is het heel eenvoudig om alle normen te vatten in een integraal managementsysteem. De nieuwe ‘HLS’ (‘High Level Structure’) zorgt er voor dat de strategische richting en de managementsysteemeisen worden geïntegreerd in de gewone bedrijfsvoering.

Drie fasen

Een audit bestaat uit drie goed voorbereide fasen, legde Hoppenbrouwers uit.

In fase 1 wordt een concept van auditprogramma opgesteld door de leidinggevende, dat wordt goedgekeurd door het management. Fase 2 betreft de uitvoering: de leidinggevende start de afgesproken interne audits op door de auditopdracht aan de betreffende interne auditor(s) te geven. Hij waakt erover dat de interne audits tijdig, effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Tot slot wordt in fase 3 een samenvattende rapportage gemaakt die onder andere verbeteractiviteiten formuleert.

De klik

Als auditor moet je ‘een veiligheidsklik maken’: dat was de belangrijkste boodschap van Marc Hoppenbrouwers. Het is belangrijk dat je op voorhand laat weten waar je naar zal kijken. Voorzie ook ruimte om positieve elementen uit te lichten, en omschrijf de middelen die aanwezig moeten zijn. Vraag bijvoorbeeld op voorhand de nodige documenten op.

Marc Hoppenbrouwers formuleerde ten slotte de vereiste kwaliteiten van een auditor, en gaf enkele praktische tips mee.

Hoppenbrouwers2

Gepubliceerd op 07-10-2016

  106