Veiligheid

VDAB installeert alarmknop bij agressie

De Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) wil een alarmknop installeren in lokalen waar gesprekken plaatsvinden met werklozen. Binnenkort zal VDAB mensen moeten aanspreken als ze te weinig moeite doen om werk te vinden. Nu gebeurt dat bij de RVA.

Alarmknop bij agressie

Niet iedere werkzoekende reageert even rustig wanneer ze te horen krijgen dat ze hun uitkering verliezen of zich meer moeten inzetten om werk te vinden. VDAB wil de medewerkers beschermen tegen deze vormen van agressie, door de verhoorlokalen uit te rusten met een alarmknop. 
 
De knop komt er, op een discrete plek, in alle lokalen van de VDAB waar medewerkers verhoren afnemen. In geval van nood wordt een 'go-between', elders in het gebouw, verwittigd die zo gauw mogelijk tussenbeide komt. De VDAB voorziet in zijn gebouwen ook in vluchtroutes.

Controlerende bevoegdheid

De VDAB begeleidt mensen naar een job. Vanaf volgend jaar komt daar ook controle en sanctionering bij. "Door de zesde staatshervorming zal het niet langer de federale dienst RVA zijn daarmee bezighoudt", zegt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab.
 
Ook nu hebben ze bij de VDAB al eens af te rekenen met geweld. In 2014 waren er 77 meldingen. "Het gaat om minder dan 0,1 procent van de werkzoekenden. We hebben wel opleidingen 'omgaan met agressie'. Maar als daar een controlebevoegdheid bijkomt, houdt dat een extra risico in. Er zijn mensen die heel 'opgedraaid' naar een gesprek komen of tijdens het gesprek kwaad worden."

Gepubliceerd op 12-10-2015

  192