Veiligheid

Veiligheid in het Belgisch Staatsblad van 8 tot 14 november 2017

Hieronder volgt het overzicht van de wetgeving die de afgelopen week verscheen in het Belgisch Staatsblad.
  • 12 juni 2017 - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 10 november 2017.
  • 27 maart 2017 - Samenwerkingsakkoord tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 10 november 2017.
  • 30 oktober 2017 - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Luik, BS 13 november 2017.

Gepubliceerd op 14-11-2017

  145