Veiligheid

Veiligheid op bouwwerven; één werf op twee stopgezet!

Op 18 juni 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) opnieuw een bliksemactie op bouwwerven gevoerd. Het geheel van de zowat 140 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld. De actie werd gevoerd over het geheel van het grondgebied en heeft zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware ongevallen, ja zelfs dodelijke. De scope lag op kleine werven. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol beoogt, maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers.

De bouwsector is nog steeds verantwoordelijk voor meer één op de vier dodelijk ongevallen die in België gebeuren (Ongevallen die vallen onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers. Zelfstandigen onder het statuut van bijvoorbeeld meewerkende vennoten zijn niet meegerekend). Vallen is de oorzaak in 20% van de gevallen. De klemtoon van de actie lag ditmaal op de veiligheid van steigers en valgevaar. In die zin luidt deze actie de campagne in die samen met het navb, het paritair preventie-instituut van de bouw wordt gevoerd. Zo werden in totaal een 350-tal werkgevers gecontroleerd.

Resultaten:
 

  • Amper 20% van de werkgever was in orde.
  • De activiteiten werden stopgezet in 50% van de gevallen.
  • In 30% van de gevallen werd een schriftelijke waarschuwing gegeven.
  • In 5 gevallen werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld.
  • Als men de resultaten van deze actie naast de 3 acties van 2013 legt, dan stelt men vast dat de situatie zo goed als identiek is. Daarom zijn ditmaal ook processen-verbaal opgemaakt.

Dit toont ook aan dat de sector dringend moet geresponsabiliseerd worden. De actie van de inspectie geldt ook als nulmeting vóór de start van het preventieve luik van de campagne die door het navb zal worden gevoerd vanaf eind september en die ongeveer een jaar zal duren.

Na dat jaar zal de inspectie een tweetal bliksemacties voeren in het najaar van 2016.

Persbericht FOD WASO, Veiligheid op bouwwerven: één werf op 2 stopgezet, 19 juni 2015

Gepubliceerd op 24-06-2015

  112