Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften vaak onvoldoende uitgelegd

Uit een onderzoek van leverancier Manutan onder 865 werknemers blijkt dat slechts 61 % oordeelt dat veiligheidsvoorschriften voldoende uitgelegd worden. Het gaat om werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in Nederland.

Meer dan een derde van de werknemers gaat dus aan de slag zonder dat ze alle nodige informatie kregen over de risico’s voor de veiligheid.

Kwetsbare groep

Bijna 50 % van de ondervraagden was ooit betrokken bij een arbeidsongeval. Vooral tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren vormen een kwetsbare groep. Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Net door regelmatig over veiligheid te spreken, kan je een groot deel van die ongevallen voorkomen.

Duidelijke communicatie over alles wat met veiligheid te maken heeft, kan dus het verschil maken. De aanwezigheid van preventiemiddelen volstaat niet. Er moet ook over worden gewaakt dat de werknemers geïnformeerd worden over de veiligheidsvoorschriften. Hierbij mogen zeker de jongeren, tijdelijke arbeidskrachten en anderstaligen niet uit het oog worden verloren. Anderstaligen bijvoorbeeld vallen dikwijls uit de boot. Slechts in 37 % van de gevallen worden de voorschriften in de eigen taal uitgelegd.

Preventiebeleid

Het is vooral in de fabriek of op bouwplaatsen dat medewerkers zich minder veilig voelen. Dat is voor een deel logisch, want de risico’s zijn er groter dan op kantoor. Het is dus aan de werkgever om het veiligheidsgevoel bij die werknemers te vergroten, door een degelijk preventiebeleid op poten te zetten en preventiemedewerkers aan te stellen.


Bron: Manutan, Veiligheidsvoorschriften aan ruim een derde van de werknemers niet uitgelegd, 8 januari 2018
 

Gepubliceerd op 18-01-2018

  317