Ventilatiesystemen en COVID-19: enkele richtlijnen


 In een vorig artikel ontkrachtten we de mythe dat HVAC- en ventilatiesystemen een mogelijke verspreidingsbron van het COVID-19-virus zouden zijn. Een goed regulier onderhoud blijft wel belangrijk voor een goede binnenluchtkwaliteit, maar dat staat los van de huidige coronacrisis.
 

Ook de HVAC-sector is zich momenteel goed bewust van enkele technische voorzorgsmaatregelen die bij deze pandemie genomen kunnen worden. De Belgische producent van klimaatsystemen Daikin verduidelijkte enkele zaken op het vlak van het onderhoud en de werking van ‘Air Handling Units’ in een omgeving met COVID-19.

Het belang van een goede ventilatie

Het is belangrijk om in bedrijfsgebouwen de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen. Door ventilatie wordt de lucht gereinigd. Dit vermindert het aantal infecties.

Luchtreiniging gebeurt op twee manieren: door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer), en door het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). REHVA(Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) beveelt aan om de werkingstijden van HVAC-installaties te verlengen, en zelfs een 24/7-ventilatie te voorzien. Dit geldt trouwens ook voor afzuigsystemen van toiletten.

Als basisprincipe geldt de levering van een maximale hoeveelheid buitenlucht en de aanwezigheid van een minimaal aantal personen in een ruimte. Deze werkwijze verhoogt het luchtvolume per persoon. Als in een ruimte geen mechanische ventilatie beschikbaar is, dan is het belangrijk om gebruik te maken van raamventilatie om voldoende te verluchten.

Bevochtiging en airconditioning: geen praktisch effect

Het COVID-19-virus blijkt behoorlijk bestendig tegen veranderingen in de omgeving, en is enkel beïnvloedbaar door een relatieve vochtigheid boven de 80% en een temperatuur boven de 30°C. Het is evident dat een dergelijke situatie niet haalbaar en aanvaardbaar is in (bedrijfs)gebouwen. Bevochtiging biedt dus geen oplossing om de overdracht en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Veilig gebruik van warmteterugwinning

Specialisten bevelen aan om warmtewisselaars uit te zetten tijdens deze pandemie. De reden hiervoor is dat virusdeeltjes kunnen lekken van de afvoerlucht naar de toevoerlucht. Bij een vermoeden van lekken in de warmterugwinningsecties kan drukaanpassing of bypassing een optie zijn om te voorkomen dat een hogere druk aan de extractiezijde lekkages naar de toevoerzijde veroorzaakt.

Geen gebruik van recirculatie

Virusdeeltjes in retourkanalen kunnen een gebouw opnieuw binnenkomen. Daarom wordt aanbevolen om de recirculatieregisters gesloten te houden. Eventuele problemen met het koelings- of verwarmingsvermogen moeten in dergelijke situaties aanvaard worden, omdat het voorkomen van virusbesmettingen en de bescherming van de volksgezondheid voorrang heeft op het verzekeren van thermisch comfort.

Reiniging van kanalen en verandering van buitenluchtfilters
Op het vlak van onderhoud heeft het reinigen van kanalen praktisch geen effect. Virussen die zich aan kleine deeltjes hechten, zullen immers niet gemakkelijk in de ventilatiekanalen terechtkomen en in principe door de luchtstroom afgevoerd worden.

Ook buitenluchtfilters veranderen is niet nodig. Het afvangeffect voor virusdeeltjes vanuit de buitenlucht is beperkt. De grootte van een coronavirusdeeltje bedraagt 80 à 160 nm. Dat is kleiner dan het vanggebied van de fijne filters (vangefficiëntie 65-90% voor PM1). Buitenlucht is slechts zelden besmet met virussen. Fijne buitenluchtfilters bieden een redelijke bescherming tegen een lage concentratie en eventuele verspreiding van virussen in de buitenlucht.

Wat filtervervanging betreft, volgt u het best de normale onderhoudsprocedures (dus bijvoorbeeld bij een overschrijding van de tijdslimieten). Verstopte filters zijn weliswaar geen besmettingsbron, maar ze kunnen de luchttoevoer verminderen. Dit kan een negatief effect hebben op mogelijke besmettingen in bedrijfsruimten.

(foto: Daikin)


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 06-05-2020

  563