Veiligheid

Vergeet het onderhoud van uw defibrillator niet!

De jongste jaren zijn er door heel wat overheden en organisaties AED toestellen geplaatst. Volgens een aantal Nederlandse leveranciers werken veel van deze toestellen intussen slecht of helemaal niet omdat ze slecht worden onderhouden. Daarbij zouden zowel onwetendheid over het onderhoud, als de hoge kosten ervan met zich meespelen. Maar zijn eigenaars wettelijk verplicht deze in goede staat te onderhouden door een regelmatig onderhoud? En wordt dit ook gecontroleerd? Deze vragen werden onlangs gesteld in de Kamer.

Artikel 8 van het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie verplicht de eigenaar tot een maandelijks nazicht van de staat van de defibrillator, in het bijzonder de batterijen, de elektrodenparen en de eventuele alarmboodschappen op het toestel, maar verplicht de eigenaar ook de door de fabrikant gevraagde nazichten na te leven. De eigenaar dient dit nazicht te documenteren in een register. Het toezicht op het naleven van de uitvoering van het KB werd bij artikel 13 gelegd bij de gezondheidsinspecteurs.

Uit studies blijkt verder dat deze toestellen pas een voordeel hebben als ze geplaatst worden op plaatsen waar er een verhoogde probabiliteit is dat er iemand een hartstilstand krijgt (plaatsen met doortocht van grote hoeveelheden personen zoals drukke treinstations en luchthavens) én de aanwezigheid van hulpverleners getraind in CPR en het gebruik van de aed, gegarandeerd is. De minister vindt een uitbreiding van het aantal AED en het verfijnen van de wetgeving niet dadelijk noodzakelijk. “Er is daarentegen wel nood aan scholing en opleiding rond reanimatie en het adequaat reageren op noodsituaties, wat betere resultaten oplevert”

Op de website van het Rode Kruis vindt u meer informatie over de automatische externe defibrillator, ook bijvoorbeeld over AED-opleidingen die kunnen gegeven worden in uw bedrijf.

Daarnaast vindt u in dit artikel op senTRAL meer informatie over hoe u kan bepalen of uw bedrijf een aed nodig heeft: “Is een automatische externe defibrillator zinvol in uw bedrijf”?

Gepubliceerd op 28-03-2017

  120