Veiligheid

Verhoging opdeciemen strafrechtelijke geldboetes

De programmawet van 25 december 2016 wijzigt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 70 (in plaats van 50). Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6.

Verhoging van 30%

Opdeciemen zijn het getal waarmee een rechter het basisbedrag van een boete steevast vermenigvuldigt. De geldboeten worden vanaf 1 januari 2017 vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6. Dat is een verhoging van 30%.
 
Gevolgen voor inbreuken van het Sociaal Strafwetboek
 
Ook overtredingen tegen het sociaal recht zoals die zijn opgenomen in het nieuwe Sociaal Strafwetboek waarvoor strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, zullen voortaan moeten worden vermenigvuldigd met 8. 
 
De meeste inbreuken op de welzijnswet worden ingedeeld in niveau 3. Geven zij aanleiding tot een arbeidsongeval, dan worden ze ingedeeld in niveau 4. Rekening houdend met de nieuwe opdeciemen kunnen strafrechtelijke geldboeten van niveau 3 variëren tussen 800 en 8.000 euro en van niveau 4 tussen 4.800 en 48.000 euro. De bedragen van de administratieve geldboeten zijn de helft van de strafrechtelijke geldboeten.

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2017.
 
Meer informatie

Sociaal strafwetboek: sancties (In de praktijk)
 

Gepubliceerd op 30-01-2017

  543