Veiligheid

Verouderde alarmsystemen veroorzaken vergeefse brandweerritten

Elke dag rukt de brandweer minstens dertig keer uit terwijl er niets aan de hand is. Een deel van deze vergeefse ritten worden veroorzaakt door werkplaatsen met verouderde brandalarmsystemen.

Eerste verslag

Voor het eerst heeft de Belgische brandweer een gedetailleerd jaaroverzicht gepubliceerd dat de interventies in kaart brengt.
  
Volgens Jérôme Glorie, directeur-generaal van de Civiele veiligheid, springen vooral de onnodige interventies het meest in het oog: “10.853 keer is de brandweer in 2012 uitgerukt ‘zonder interventie’. Het gaat maar om 7 procent van alle interventies, maar het betekent toch dat we dertig keer per dag voor niets uitrukken. Dat aantal moet echt naar beneden: het houdt ons misschien weg van mensen die werkelijk in nood zijn en het kost veel geld.”
 

Oorzaken: verkeerde info of verouderd alarm

Een eerste oorzaak van de valse alarmen zijn mensen die bellen met verkeerde informatie: “Omdat ze zeggen dat ze brand ruiken of omdat ze ons voor de grap naar een verkeerde plaats sturen. We nemen al die oproepen serieus, dus rukken we uit.”
 
Verouderde of slecht onderhouden brandalarmen blijken echter ook vaak de oorzaak van valse oproepen: “Het gaat om bedrijven, scholen of ziekenhuizen die een alarmsysteem hebben dat automatisch de brandweer alarmeert. Vaak onderhouden ze dat systeem niet goed, omdat ze dat vergeten of uit financiële overwegingen.”

Info over het onderhoud van brandalarmsystemen kan u terugvinden op senTRAL:

Gepubliceerd op 17-12-2014

  260