Verrassende resultaten van de vierdagenweek

Het idee van een vierdaagse werkweek krijgt de laatste tijd weer meer aandacht. De Amerikaanse hamburgerketen Shake Shack, vakbonden en de Britse Labourpartij zijn voorstanders van dit concept. Maar waarom zou een vierdaagse werkweek positief kunnen zijn?

 
1. Meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek toont een verband aan tussen de vierdaagse werkweek en toegenomen productiviteit.

Sinds de jaren 1970 is er verrassend veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat langere werktijden verband houden met een slechte gezondheid, of dat een vermindering van de arbeidstijd de productiviteit verhoogt.

Volgens een document dat in 2018 door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) is gepubliceerd, “werd aangetoond dat regelmatig gedurende extreem lange uren werken, de productiviteit per uur vermindert als gevolg van toegenomen vermoeidheid, en dat werknemers met lange werkdagen en/of een zware werklast een verminderde arbeidstevredenheid en motivatie melden.”

In Japan kondigde Microsoft in augustus 2019 aan dat de overschakeling naar een vierdaagse werkweek heeft geleid tot een toename van de productiviteit met 40%. Het bedrijf had bedacht dat werknemers door het vrijmaken van een extra dag per week zouden kunnen uitrusten en weer productief zouden zijn bij hun terugkeer.

 
2. 32 uur per week werken zorgt voor een betere balans tussen werk en privéleven.

Toen het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian de vierdaagse werkweek uitprobeerde, zag het dat dit het evenwicht tussen werk en privéleven van zijn werknemers verbeterde. Het bedrijf heeft sindsdien de vierdaagse werkweek permanent ingevoerd.

De New York Times meldde ook dat “de werkelijke prestaties van de werknemers niet veranderden toen ze vier dagen werkten in plaats van vijf.”

Er bestaat een theorie die verklaart waarom de kwaliteit van het werk niet is achteruitgegaan: het grootste deel van onze acht werkuren per dag wordt niet besteed aan werk. De verhouding van de tijd die aan werk wordt besteed verbetert aanzienlijk door over te schakelen op vier dagen per week.

 
3. Een vierdaagse werkweek zou mensen over het algemeen gelukkiger maken.

De druk om voortdurend online te zijn heeft de manier waarop we werken en de werkplek volledig veranderd. Mensen kunnen nu midden in de nacht zakelijke e-mails versturen via hun telefoon, of overuren doen door tijdens het weekend internet-opzoekingen te doen voor hun werk. Voortdurend online zijn kan tot stress en burn-out leiden.

Een manier om te garanderen dat werknemers niet overbelast raken of op de rand van een burn-out staan, is werkgevers zorg voor hen laten dragen. De vierdaagse werkweek zou de remedie kunnen zijn tegen burn-out, waardoor werknemers de vrije tijd krijgen die ze nodig hebben om een minder stressvolle en meer productieve werkomgeving te creëren.

Langere werkdagen maken mensen minder gelukkig. In feite is het tegenovergestelde waar: geluk is vaak gekoppeld aan de hoeveelheid vrije tijd waarover iemand beschikt.

 
4. De vierdaagse werkweek is ook goed voor de planeet.

Er bestaat een rechtstreekse correlatie tussen langere werktijden en meer vervuiling. Als de Amerikanen, die een van de langste werktijden ter wereld hebben, evenveel uren zouden werken als de Europeanen, zouden de Verenigde Staten 20% minder energie verbruiken

Misschien is de tijd aangebroken om ons werktempo concreet te veranderen.

 

Gepubliceerd op 02-03-2020

  15