Veiligheid

Verschil tussen veiligheidsmanagementsystemen ISO 45001 en OHSAS 18001

In februari 2018 verschijnt de veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001:2018 als vervanging van de OHSAS 18001:2007. Waar liggen de verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001? De concordantietabel in bijlage toont deze verschillen.

Context en belanghebbenden

In eerste instantie is de ISO 45001:2018 opgebouwd rond een nieuwe structuur in 10 hoofdstukken. ISO 45001:2018 volgt de highlevel structure of HLS-structuur. Hierin zijn nieuwe elementen opgenomen zoals de contextanalyse en de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen. ISO 45001 legt daarbij meer de nadruk op processen dan OHSAS 18001. Het leiderschap dient bij ISO 45001 meer betrokken te zijn bij de goede werking van het veiligheidsmanagementsysteem en moet zich meer bewust zijn van de preventiehiërarchie. Daarbij is het management verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een goede veiligheidscultuur en de goede inbedding van het veiligheidsbeleid in het algemene strategische ondernemingsbeleid.

Participatie en consultatie

De nieuwe paragraaf ‘participatie en consultatie’ van medewerkers is speciaal. Terwijl participatie betrekking heeft op het mee beslissen, heeft consultatie eerder te maken met het aftoetsen van de verschillende mogelijkheden bij de werknemers voordat een beslissing wordt genomen. 

Consultatie is volgens ISO 45001 vereist bij:

 • het bepalen van de noden en verwachtingen van de belanghebbenden;
 • de opmaak van het veiligheidsbeleid;
 • het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden op gebied van veiligheid;
 • het bepalen van de veiligheidsdoelstellingen en de opmaak van het actieplan om de doelstellingen te behalen;
 • de beheersing van de onderaannemers en contractoren;
 • de metingen en monitoring die worden uitgevoerd (lawaai, geluid, frequentie- en ernstgraden, enz.);
 • de audits, hun planning en opvolging;
 • het continue verbeteren.

Participatie met de werknemers is volgens ISO 45001 vereist bij:

 • de wijze waarop wordt geparticipeerd en geconsulteerd in de organisatie;
 • het bepalen van de gevaren en de beoordeling van de risico’s: de participatieve risicoanalyse is dus opgenomen in de norm;
 • de acties om risico’s te verminderen;
 • de training en opleidingen;
 • de in – en externe communicatie;
 • het incidenten- en ongevalsonderzoek.

Risico’s en kansen

De risico-aanpak van ISO 45001:2018 is verschillend ten opzichte van deze van OHSAS 18001:2007. Terwijl OHSAS 18001:2007 enkel keek naar operationele veiligheidsrisico’s, kijkt ISO 45001 naar zowel de operationele als de organisatorische risico’s op context-niveau. 

Doelstellingen op drie niveaus

Ook gaat ISO 45001 uit van zowel risico’s als kansen.  Veiligheidsdoelstellingen dienen volgens ISO 45001 te worden opgemaakt op drie niveaus (zie figuur):

 • Niveau 1: strategisch niveau
 • Niveau 2: tactisch niveau
 • Niveau 3: operationeel niveau


Concordantietabel ISO 45001 en OHSAS 18001: ISO%2045001%20vs%20OHSAS%2018001.pdf

Gepubliceerd op 03-01-2018

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  1210