Veiligheid

Verzuim bij jonge werknemers door stress (Nederland)

Dat stress verzuim in de hand kan werken, is niet nieuw. Cijfers van ArboNed verlenen nieuwe inzichten over deze problematiek: in 2014 vormde stress de belangrijkste reden tot verzuim bij werknemers jonger dan 25 jaar.

De preventiedienst ArboNed analyseerde de gegevens van ruim een miljoen werknemers in Nederland. Het gemiddelde verzuim is toegenomen en bedraagt 3,9 procent in 2014 (ten opzichte van 3,8% in 2013). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Als het gaat om stressklachten dan is 30 procent van de werknemers ‘at risk’ stelt ArboNed. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed: “In 2013 was stress in 29 procent van de gevallen de oorzaak van langdurig verzuim. Afgelopen jaar had zelfs 33 procent van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. In 2013 was 43 procent van het langdurig verzuim in deze leeftijdscategorie stressgerelateerd, terwijl dit in 2014 bijna 50 procent was.”

Volgens Roelen krijgt elke werkgever vroeg of laat te maken met verzuim door stress. “Wij zien in de praktijk dat werkgevers die weten welke risico’s ze lopen, tijdig investeren in preventie. Want als werknemers ziek worden door stress, zitten ze gemiddeld 180 dagen thuis.”

Meer info over preventiemaatregelen voor stress op het werk kan u raadplegen op senTRAL:

Bevoegdheid comité PBW - Voorkomen van stress door het werk (In de praktijk)
Psychosociale arbeidsbelasting: preventie (In de praktijk)

Gepubliceerd op 24-03-2015

  176