Veiligheid

Vier handelingen met blootstelling aan ioniserende stralingen binnenkort verboden

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bepaalde handelingen moet verbieden die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

De voorbije jaren werden verschillende vergunningsaanvragen ingediend voor het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende straling voortbrengen. Het is evenwel gebleken dat deze handelingen een te groot gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen en dat er reeds valabele alternatieven voor deze handelingen bestaan die op vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn.

Het ontwerp van "koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen" verbiedt dan ook de volgende vier handelingen:
  • het gebruik van AM-241-bronnen voor de meting van de vulhoogte van recipiënten bij de vervaardiging van dranken
  • het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in inrichtingen waar geen patiënten verblijven
  • het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende stralingen voortbrengen voor de detectie van extra prestatieverhogende apparatuur in het kader van de wielersport
  • het gebruik van draagbare röntgentoestellen voor de niet-destructieve controle van leidingen

Gepubliceerd op 21-11-2017

  135