Veiligheid

Vier maatregelen om val door breekbaar dak te voorkomen

Werken op dakkoepels, golfplaten en andere dak structuren in breekbaar materiaal is niet zonder gevaar. De werkgever doet er goed aan preventiemaatregelen te nemen om het risico op een dodelijke val of een val waar de werknemer zware letsels aan overhoudt te minimaliseren.

“Indien werknemers moeten werken op of in de nabijheid van een dak of een ander oppervlak van breekbaar materiaal waar men door kan vallen, moeten preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zij het oppervlak van breekbaar materiaal per vergissing betreden of ten val komen”. Deze bepaling staat in het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Vier maatregelen

De werkgever moet dus preventiemaatregelen nemen om het risico op valgevaar door dergelijke breekbare dak structuren te vermijden.

  • Scherm de openingen af met een leuning of leg ze volledig dicht met een afdekplaat of ander systeem dat niet kan verschuiven.
  • Leg loopbruggen of platen over de breekbare dakpanelen om de lasten te verdelen.
  • Plaats netten onder de breekbare dakpanelen.
  • Gebruik een hoogtewerker.
Bron: BESWIC, Maatregelen om het valgevaar bij openingen en breekbare dak structuren te vermijden, 16 augustus 2017

Meer info op senTRAL:
Toolbox - Veilig werken op hoogte
Toolbox - PBM's bij werken op hoogte
Werken op hoogte (Thematische fiche)

Gepubliceerd op 24-08-2017

  266