Veiligheid

Vier tips bij het opstellen van een RIE

Tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) presenteerde Huib Arts van Arboplaats 4 elementen die kunnen bijdragen tot een goede risico-inventarisatie- en evaluatie (RIE). Hij benadrukte dat onveilig gedrag tot nu toe te weinig opgenomen wordt in de RIE.

Volgens Arts dragen onderstaande elementen bij tot een goede RIE:
  • De RIE moet herkenbaar zijn voor het management.
  • Meld niet enkel problemen, vermeld ook goede praktijken en realisaties.
  • Een goede RIE biedt focus. Een RIE hoeft immers niet elk klein detail te omschrijven. Prioritaire risico’s moeten er sowieso in.
  • De RIE moet gaan over concrete oplossingen, niet alleen op het gebied van techniek, maar ook van gedrag. “Een goede beheersmaatregel die niemand gebruikt, kost alleen geld en levert niets op”.

Meer info op senTRAL: Risicoanalyse (Thematische fiche)

 

Gepubliceerd op 03-04-2015

  425