Vijf acties om de aandachtscrisis bij kantoorwerkers te stoppen

Veel kantoorwerkers maken vandaag de dag een aandachtscrisis door. Een versnipperde aandacht tast het psychosociale welzijn en de productiviteit aan. Stefan van der Stigchel geeft vijf tips om de aandachtscrisis te stoppen. 

 Bron foto: Pexels
 

Multitasken bestaat niet

Software die te traag laadt, even wachten op een collega, een moment van verveling,… redenen te over om snel naar de smartphone te grijpen tijdens het werk. En als je er dan eindelijk toe komt om geconcentreerd te werken, dan komt er een nieuwe melding binnen. 
 
Een studie bij een Australisch telecommunicatiebedrijf toonde dat de meeste werknemers minder dan tien minuten onafgebroken aan een taak werkten, met een gemiddelde van slechts drie minuten. 
 
Onze concentratie is verre van grenzeloos. Niemand kan multitasken. Wat we wel doen, is multiswitchen, ofwel snel afwisselen tussen verschillende taken die onze aandacht opeisen. De snelle afwisseling tussen de verschillende taken zorgt ervoor dat werknemers oppervlakkiger werken. Bovendien verhoogt het de kans op stress en fouten.
 

Alle wegen leiden naar de smartphone?

Onze concentratie lijdt dus onder de dominante aanwezigheid van smartphones. Maar misschien werken sommige werkgevers die aandachtscrisis wel in de hand. Een manager die verwacht dat de werknemers snel reageren op mails, kunnen zich net aan méér afgeleide werknemers verwachten. Want wie continu focust op nieuwe meldingen, kan niet lang genoeg doorwerken om geconcentreerd een taak af te maken. 
 

Landschapskantoren zijn afleidingskantoren

Onderzoek wijst uit dat werknemer zeer gevoelig zijn voor elke vorm van afleiding. Landschapskantoren zitten vol kleine maar nefaste stoorzenders: gepraat, voetstappen, printergeluiden, een telefoongesprek, gehoest,… elk geluid zorgt voor afleiding. 
 
Nochtans bestaat een groot deel van de Belgische kantoren uit een landschapsinrichting. 
 

Wat te doen aan de aandachtscrisis? 

Gelukkig heeft veelvuldig onderzoek tot belangrijke inzichten over aandacht en afleiding geleid. Stefan van der Stigchel, hoogleraar in de cognitieve psychologie, licht toe: “Concentratie is als een spier die je kunt trainen. Hoe meer je traint, hoe beter de concentratie. Aan de potentie van medewerkers om zich te concentreren is niets veranderd. De inspanning die de concentratiespier moet leveren is echter wel veranderd: de spierkracht die geleverd moet worden om geconcentreerd te blijven neemt toe als je je omringt met afleidende prikkels en veel aan het multitasken bent.” 
 
De hoogleraar wil daarom bedrijven aanmoedigen om te sleutelen aan de bedrijfscultuur. Dat kan aan de hand van deze maatregelen:
  1. Verwacht niet dat werknemers meteen antwoorden op mails. Werk net omgekeerd: waardeer werknemers die hun meldingen uitzetten om geconcentreerd te kunnen werken.
  2. Verwacht niet dat werknemers na de werkuren antwoorden op mails. Werknemers die zich na het werk echt vrij voelen, zullen de volgende werkdag frisser en beter geconcentreerd kunnen aanvatten. 
  3. Schaf landschapskantoren af. De besparing die je voor ogen hebt door deze inrichting, wegen niet altijd op tegen het productiviteitsverlies en de stress die ze veroorzaken bij werknemers.
  4. Stop met lunchvergaderingen. Moedig werknemers aan om te wandelen tijdens de pauzes. Buitenkomen in de natuur geeft zuurstof en bevordert de concentratie. 
  5. Voorzie concentratietrainingen, zoals meditatie, om de “concentratiespier” sterk te houden.
 
Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 06-12-2018

  155