Veiligheid

Vijf factoren die risicogedrag in de hand werken

Niemand wil het slachtoffer van een arbeidsongeval worden en toch ontstaan er nog ongevallen door onveilige handelingen van werknemers. Daarom vragen we ons af: waarom stellen werknemers risicogedrag? 

Zelfs een bedrijf dat een hoogstaand preventiebeleid hanteert, met nauwgezette risicoanalyses, actieplannen en preventiemaatregelen, kan nog steeds te maken krijgen met een arbeidsongeval. Dat komt omdat ongevallen ook tot stand kunnen komen door onveilig gedrag van de werknemers dat indruist tegen de veiligheidsregels. Veritas somt vijf factoren op die risiscogedrag in de hand werken: 
  1. Onvoldoende opleiding - Een risicoanalyse en bijhorende preventiemaatregelen uitvoeren is een goede en noodzakelijke stap. Maar wat bedrijven vaak vergeten, is het informeren en motiveren van de werknemers om rekening te houden met de resultaten van de risicoanalyse. In veel gevallen begrijpen de werknemers niet ten volle waarom en hoe ze rekening moeten houden met de gedetecteerde risico’s en bijhorende maatregelen. Een werkgever moet dus een opleiding voorzien die de werknemers zowel informeert als motiveert om veilig te werken. Die opleiding kan ook als maatregel opgenomen worden in de risicoanalyse zelf. 
  2. Onvolwassen veiligheidscultuur - Ook op de werkplaats mag er ruimte zijn voor grappen en grollen. Maar er zijn duidelijke grenzen nodig. Zo niet, kunnen werknemers zichzelf en anderen in gevaar brengen. Filmpjes waarin werknemers streken uithalen op bouwplaatsen en andere werkplekken verspreiden zich heel snel online en vergaren een groot aantal kijkers. Leuk om te zien, maar wat als een grap uitmondt in een ongeval? Als je op het werk met iemand een grap uithaalt, kan je diens reactie niet altijd inschatten, bv. een werknemer schrikt van de grap en valt. 
  3. Zwak leiderschap - De manager moet het goede voorbeeld geven aan zijn werknemers en moet goed op de hoogte blijven van wat er binnen zijn organisatie gebeurt. Als de leden van de hiërarchische lijn onveilig gedrag niet zien of ze negeren het, dan stimuleert dit het onveilige gedrag. Een snelle ingrijpen bij onveilig gedrag is dus de boodschap. Handel hierbij volgens de afgesproken voorwaarden rond onveilig gedrag en bijhorende sancties. Neem deze op in de arbeidscontracten. 
  4. Ontbreken van targets - Veel organisaties maken telkens dezelfde fout als ze verantwoordelijk gedrag willen stimuleren bij hun werknemers. Ondanks het belang van educatie en bewustzijnscampagnes, vormen deze factoren slechts een deel van het verhaal. Uit onderzoek blijkt dat het effectie kan zijn om werknemers uit te dagen tot het behalen van een aantal gedragsdoelen. Bovendien kan je steeds nieuwe doelen vooropstellen. Het belonen van gerealiseerde veiligheidsdoelen werkt extra motiverend. 
  5. Slechte communicatie - Uit onderzoek blijkt dat targets alleen vaak niet helpen. Een combinatie van targets met een goede communicatie tussen werknemers en hun leidinggevenden, werpt zijn vruchten af.


Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 18-12-2017

  184