Vision Zero: campagne voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek


 In 2019 startte de ‘International Social Security Association’ (ISSA) de wereldwijde campagne ‘Vision Zero’ op.De campagne is bestemd voor werkgevers en werknemers en moet een platform helpen creëren om diverse partijen (ondernemingen, belangenorganisaties, overheden…) te laten samenwerken op het vlak van:
  • het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
  • het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziektes
  • de economische belasting van slechte werkomstandigheden

‘Vision Zero’ steunt op zeven pijlers, de zogenaamde ‘gouden regels voor een gezonde en ongevalsvrije werkplek’:

1.       Toon leiderschap en toewijding

2.       Identificeer gevaren en controleer risico’s

3.       Bepaal doelen en ontwikkel hiervoor specifieke programma’s

4.       Garandeer een goed georganiseerd veiligheidsmanagementsysteem

5.       Garandeer veiligheid en gezondheid bij het gebruik van machines, apparatuur en werkplekken

6.       Verbeter kwalificaties door het ontwikkelen van vaardigheden

7.       Investeer in (het motiveren van) mensen

Om deze zeven regels uit te werken stelde ISSA een praktijkgids samen, de “Vision Zero Guide”. Daarin vinden werkgevers en werknemers uitgewerkte principes en checklists per regel. Op die manier kunnen ze nagaan of deze regels reeds geïmplementeerd zijn in hun bedrijf of organisatie, of er ruimte is voor verbetering, en waar eventuele corrigerende acties nodig zijn. De inhoud van deze gids werd onder andere samengesteld op basis van best practices die de organisatie verzamelde bij ruim 1.000 werknemers, leidinggevenden, directieleden, preventieadviseurs, werknemersafgevaardigden en sociale inspecteurs.

Naast deze gids biedt ISSA ook andere tools aan, die als promotiemateriaal voor de zeven gouden regels kunnen dienen. Op de website vindt onder meer een PowerPoint-presentatie, promotionele en instructievideo’s, artikels (met bronvermelding) en een Vision Zero-app. Met deze app kunt u snel en eenvoudig bepalen hoe het gesteld is met de veiligheid en gezondheid op het werk in uw organisatie aan de hand van interactieve checklists, waarna u op basis van een resultatenanalyse nagaat welke acties op operationeel niveau nodig zijn. De app is gratis en momenteel beschikbaar in het Engels en het Spaans voor Android en iOS.


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 23-07-2020

  26