Veiligheid

Vlaamse overheid erkent reeks beroepskwalificaties

De Vlaamse overheid heeft een reeks beroepskwalificaties omschreven en erkend. Alle erkenningsbesluiten hebben dezelfde datum, 25 maart 2016, en ze zijn op 13 juni in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ze treden in werking op 23 juni.
Het gaat om volgende beroepen: contactcenteroperator, energiedeskundige type A, fitnessbegeleider, groepsfitnessbegeleider, helpdeskoperator, masseur, nagelstylist, schoonheidsspecialist, schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke, schoonmaker, verpakker, verpakkingsoperator, voetverzorger, zwembad- en openwaterredder.
Elk besluit bevat een specifieke omschrijving voor de betreffende beroepskwalificatie. Met een bijhorend niveau van inschaling. De vereiste competenties komen zoals gewoonlijk aan bod in een bijlage die telkens bij het erkenningsbesluit wordt gevoegd. We geven een globaal overzicht van de opbouw.
Competenties
De competenties worden opgesomd en opgedeeld in basisactiviteiten en specifieke activiteiten. Dankzij de lijsten met opsommingen krijgt men een nauwkeurige omschrijving van de verschillende beroepskwalificaties.
De beschrijving van de competenties en activiteiten gebeurt via zogenaamde ‘descriptorelementen’: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid. Desgevallend wordt elk element verder opgedeeld en uitgelegd.
Zo maakt men een onderscheid tussen basiskennis, kennis en eventueel grondige kennis. De ‘vaardigheden’ worden opgedeeld in opsommingen van cognitieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en motorische vaardigheden. Telkens verduidelijkt met lijstjes.
Ook de context speelt een belangrijke rol. Daarbij maakt men een onderscheid tussen de omgevings- en de handelingscontext. Er is altijd sprake van een zekere autonomie maar uiteraard moet men ook rekening houden met allerlei vereisten. Tot slot vermeldt de omschrijving van de beroepskwalificatie of er al dan niet attesten vereist zijn.
Vlaamse kwalificatiestructuur
In de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. De kwalificaties geven een overzicht van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.
Alle erkende kwalificaties worden op 8 niveaus verzameld. Elk niveau is vastgelegd op basis van 5 elementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid. Er zijn beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties op de 8 niveaus.
De Vlaamse Regering erkent de beroeps- en onderwijskwalificaties. Ze worden verzameld in een kwalificatiedatabank. Telkens met de titel van de kwalificatie, het bijhorend kwalificatieniveau, en een overzicht van de competenties waaruit de kwalificatie bestaat.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie contactcenteroperator, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie energiedeskundige type A, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie masseur, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie nagelstylist, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonmaker, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakker, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakkingsoperator, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie voetverzorger, BS 13 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder, BS 13 juni 2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  221