Veiligheid

Voedselveiligheid: opgepast met acrylamide

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waarschuwt voor de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens door de inname van acrylamide. Uit recent onderzoek blijkt immers dat de inname van acrylamide via de voeding de laatste jaren te weinig is gedaald.

Acrylamide is een stof met een groot aantal industriële toepassingen, waaronder de productie van polymeren.
Pas in 2002 werd de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen aangetoond. Het wordt gevormd tijdens het bakken of frituren van voornamelijk zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals chips, frietjes, koekjes, beschuit, peperkoek, ontbijtgranen, toast, brood en pizza. Ook koffie, koffievervangers (bv. cichorei), popcorn en chocolade bevatten acrylamide.

Acrylamide zou kankerverwekkend zijn bij proefdieren en sinds jaren wordt het acrylamidegehalte in gevoelige producten door het Voedselagentschap opgevolgd.

Acrylamidegehalte onvoldoende gedaald

Uit een vergelijking van de acrylamidegehaltes tussen 2002 en 2007 en tussen 2008 en 2013, blijkt dat het gehalte in de meeste voedingsmiddelen weinig tot niet gewijzigd is. Ofschoon er in chips en peperkoek een sterke afname is, is het gehalte in koffie beduidend toegenomen.
Bovendien lijkt het acrylamidegehalte van frieten en koffievervangers een stijgende trend te vertonen.

Preventie?

De consument zelf kan met behulp van een aantal eenvoudige maatregelen, zoals bv. het vermijden van overmatige bruinkleuring bij het frituren en toasten, en de traditionele aanbeveling van een gevarieerd voedingspatroon met voldoende groenten en fruit, zijn acrylamide inname aanzienlijk verminderen.
Aan de voedingsindustrie (waaronder ook de horeca en grootkeukens) wordt gevraagd blijvend inspanningen te leveren en concrete acties te ondernemen om het acrylamidegehalte in hun producten zo veel mogelijk te reduceren.

Gepubliceerd op 19-12-2014

  96