Veiligheid

Voor welke organisaties is ISO 45001:2018 belangrijk?

Aangezien normen een samenvatting zijn van de goede bedrijfspraktijk, kan de nieuwe norm ISO 45001 voor elke organisatie belangrijk zijn. Normen zijn een krachtig instrument om te verbeteren en staan voor een innovatieve aanpak. Deze innovatieve aanpak is gebaseerd op de behoeften van de moderne organisatie. Ik belicht hieronder enkele speciale situaties.

  • Organisaties die reeds beschikken over een OHSAS 18001-certificaat. Deze organisaties moeten de nieuwe norm implementeren aangezien OHSAS18001 op termijn (er is een periode van 3 jaren voorzien) zal verdwijnen. OHSAS 18001 wordt vervangen door ISO 45001:2018;
  • organisaties die beschikken over een managementsysteem volgens ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015. Deze organisaties willen hun bestaand managementsysteem uitbreiden met veiligheid. Gezien de analogie tussen deze managementsysteemnormen is de integratie van de aspecten veiligheid en kwaliteit en/of milieu voor de hand liggend;
  • organisaties die reeds beschikken over een VCA-certificaat. Deze organisaties wensen ofwel hun VCA-certificaat te behouden, ofwel uit te breiden met de nieuwe veiligheidsmanagementsysteemnorm. De organisatie moet dan de keuze maken tussen:
    • zich beperken tot het VCA-certificaat;
    • het bestaande VCA-certificaat vervangen door een ISO 45001:2018-certificaat;
    • een combinatie overwegen van ISO 45001:2018 en de specifieke VCA-eisen naar VCA-opleidingen, werkpekinspecties, toolboxmeetings, e.d.;
  • organisaties die internationaal actief zijn. Voor deze organisaties is ISO 45001:2015 zeker de referentie, gezien deze managementsysteemnorm op gebied van veiligheid internationaal is gekend. Dit is niet of in mindere mate het geval voor VCA.

Het succes van de toepassing van ISO 45001:2018 zal in de bouw- en constructiesector voor een groot deel afhangen van de opdrachtgevers. Als de opdrachtgevers naast VCA ook ISO 45001:2018 aanvaarden, zal deze laatste de overhand krijgen. Als de opdrachtgevers als contractuele eis in de bouwsector blijven bij VCA, zal VCA een succes blijven. Ook de grootte van de organisatie is hier van belang. Voor kleinere organisaties wordt verwacht dat zij bij de eenvoud van de VCA-checklist blijven. 

Van grotere niet-bouwbedrijven wordt verwacht dat zij ISO 45001:2018 zullen gebruiken als referentie voor hun veiligheidsmanagementsysteem. Dit laatste is zeker het geval als zij beschikken over een ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015 managementsysteem voor resp. kwaliteit en/of milieu.

Lees meer op senTRAL: ISO 45001 Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk - Eisen en richtlijnen voor gebruik

 

Gepubliceerd op 20-11-2017

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  142