Veiligheid

Voorkom arbeidsongevallen door veilig gebruik van ladders!

Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis liggen van ernstige arbeidsongevallen. In dit artikel komt de wettelijke basis kort aan bod en wordt dieper ingegaan op enkele nuttige tips voor veilig gebruik van ladders.

Wetgeving

Volgens het KB van 31 augustus 2005 zijn ladders enkel bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen. Niettemin kunnen en mogen ladders ook gebruikt worden om werken van korte duur uit te voeren of wanneer het onmogelijk is om veiligere arbeidsmiddelen te gebruiken. De werkgever heeft als taak het gebruik van ladders, trapladders en platformladders te beperken, indien mogelijk. De keuze voor een bepaald arbeidsmiddel voor werken op hoogte moet gemaakt worden aan de hand van een risicoanalyse.
 

Keuringen en controles

Een Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC) of een bevoegde persoon onderzoekt de ladder bij de indienststelling. Daarnaast moeten de ladders op geregelde tussenpozen gecontroleerd worden door een bevoegd persoon, aangesteld door de werkgever. De periodiciteit van de controle is niet wettelijk vastgelegd. Ze wordt doorgaans contractueel bepaald. Toch moet dit minimaal jaarlijks gebeuren. Naast de jaarlijkse verplichte controle dient men voor elk gebruik de ladder na te kijken op eventuele gebreken.
 

Veilig gebruik van ladders

Hieronder worden enkele aanwijzingen voor een veilig gebruik van ladders geformuleerd:

  •  Gebruik de ladder uitsluitend voor korte werkzaamheden en kleine herstellingen;
  •  Een ladder mag aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of uitglijden. Voorzie de ladder indien mogelijk van een stabiliteitsbalk;
  •  Plaats de ladder nooit op een hellend vlak, een zachte oneffen of gladde ondergrond;
  •  Hou de toegang tot de ladders steeds vrij van obstakels om vallen en struikelen te voorkomen. Markeer indien mogelijk met schrikhekken;
  •  Beklim de ladder nooit met gladde of vuile zolen. Een antislipinrichting is steeds aangeraden;
  •  Gebruik ladders nooit bij hoge windsnelheden (verboden vanaf windkracht 6);
  •  Een ladder moet worden opgesteld onder een hoek van ca. 75 graden;
  •  De maximale stahoogte is beperkt tot 7,50 meter;
  •  Hangladders worden stevig vastgemaakt en wel op dergelijke wijze dat zij, met uitzondering van touwladders, niet kunnen verschuiven en dat heen en weer zwaaien wordt vermeden;
  •  Verwijder een defecte ladder onmiddellijk!

Meer info op senTRAL:
VGM - checklist ladders
Voorbeeld: RIE volgens Kinney - methode: ladders
Het gebruik van ladders
 

Gepubliceerd op 17-10-2016

  274