Veiligheid

Vragen en antwoorden rond gebruik rolsteiger met mobiel platform

In de bouw worden rolsteigers zeer frequent gebruikt tijdens de afwerkingsfase, vooral door loodgieters en schilders. De voordelen van dit type steiger liggen voor de hand: een rolsteiger is een zeer compacte steiger die ook op kleinere oppervlakken geplaatst kan worden en de montage kan heel eenvoudig en snel uitgevoerd worden. Een vrij recente ontwikkeling op dit vlak zijn rolsteigers met een mobiel werkplatform. Deze rolsteigers zijn uitgerust met een werkplatform dat via een aandrijfmechanisme op de gewenste hoogte kan worden ingesteld. Dit ‘nieuwe’ arbeidsmiddel roept echter ook enkel vragen op. Moet dit arbeidsmiddel worden beschouwd als een steiger? Wat zijn de specifieke veiligheidsvoorschriften en hoe zit het met de keuring? NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) geeft antwoord op deze vragen in een nieuw artikel.

Is dit een steiger?

Het antwoord op de eerste vraag is zeer duidelijk ja: ook dit arbeidsmiddel wordt in de wetgeving beschouwd als een steiger. Dit betekent dat alle voorschriften die in de reglementering voor steigers opgenomen zijn, van toepassing zijn.

Dat betekent het volgende:
  • Er moet een berekeningsnota beschikbaar zijn waarin onder andere de maximaal toelaatbare belasting opgenomen is.
  • Er moeten montage- en gebruiksinstructies aanwezig zijn op de bouwplaats.
  • De werknemers die op dit type steiger werken, moeten kunnen aantonen dat zij een opleiding hebben gevolgd.
  • De werkgever die zijn werknemers dit soort steigers laat gebruiken, moet kunnen aantonen dat hij een bevoegde persoon heeft aangesteld die de in de regelgeving voorziene taken kan uitvoeren. De werkgever moet ook het bewijs kunnen voorleggen dat de bevoegde persoon hiervoor een opleiding heeft gevolgd.

Dit type rolsteiger kan zeer eenvoudig door twee of zelfs door één persoon gemonteerd worden. In de praktijk betekent dit vaak dat er één bevoegde persoon wordt aangesteld voor elke rolsteiger, aangezien de steigermonteur en de gebruiker meestal dezelfde persoon zijn (zie de laatste twee punten uit de bovenstaande opsomming).

Zijn er specifieke veiligheidsvoorschriften?  

Aangezien het om een rolsteiger gaat, zijn alle voorschriften voor rolsteigers van toepassing. Dit houdt het volgende in:
  • Als de rolsteiger een bepaalde hoogte overschrijdt, moeten stabilisatoren geplaatst worden, en dit volgens de voorschriften van de fabrikant.
  • Als de steiger met stabilisatoren verplaatst wordt, mogen deze stabilisatoren slechts enkele centimeters worden ingekort.
  • Bij het verplaatsen van de steiger mogen er geen personen op het werkplatform staan. 

Moet dit arbeidsmiddel periodiek gekeurd worden?

Het antwoord op deze vraag is iets genuanceerder. Als het werkplatform aangedreven wordt via een kabel die op- of afgerold wordt, wordt het toestel beschouwd als een hefwerktuig en moet het driemaandelijks gekeurd worden door een EDTC. In dit geval moet het arbeidsmiddel ook uitgerust zijn met een terugvalbeveiliging, zodat de positie van het platform geblokkeerd blijft als de krachtbron wegvalt of als de kabel breekt.

De meeste rolsteigers met mobiel werkplatform die momenteel op de markt zijn, maken echter gebruik van een variant op de tandheugelaandrijving, vergelijkbaar met de werkplatformen met tandheugelaandrijving. In dit geval is het toestel wettelijk niet onderworpen aan een driemaandelijkse keuring door een EDTC. Uiteraard blijft wel de verplichting gelden dat het toestel regelmatig en volgens de instructies van de fabrikant gecontroleerd moet worden door een bevoegde persoon (dus iemand die door de werkgever werd aangesteld).

Campagne

Op 01 september 2015 werd tijdens de officiële opening van de beurs Matexpo in Kortrijk het startschot gegeven voor de nieuwe welzijnscampagne Veilig werken op hoogte, een initiatief van het navb en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte. Bovenstaand artikel vormt een onderdeel van deze campagne. Surf voor meer informatie naar www.basharnas.be. Verder kan je de acties in het kader van deze campagne op de voet volgen via Facebook, Twitter en LinkedIn: #BasHarnas.

 

 

Gepubliceerd op 14-09-2015

  412