Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers verzekerd tegen beroepsziekten

 
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris meldt dat vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers sinds 11 maart 2020 verzekerd zijn tegen het risico om een beroepsziekte te krijgen. Daarmee worden ze op dezelfde manier behandeld als hun professionele collega’s uit de verschillende hulpverleningszones.
 

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die voor de hulpverleningszones werken, niet gedekt door een beroepsziekteverzekering.
Tijdens haar ministerraad van 24 april l.l. heeft de federale regering besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun professionele collega’s. Door deze maatregel zijn zo’n 12.000 vrijwillige branweerlieden en ambulanciers nu gedekt door een beroepsziekteverzekering.

Deze beslissing werd genomen in het kader van de corona-epidemie. Fedris vermeldt niet dat deze situatie zou wijzigen wanneer de coronacrisis voorbij is.

Ambulanciers vs. brandweerlieden

Vrijwilligers uit hulpverleningszones die erkend worden als slachtoffer van een beroepsziekte hebben recht op:

  • en terugbetaling van de kosten voor hun gezondheidszorgen
  • en vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15 dagen)
  • eventueel ook een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Een slachtoffer kan een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij zijn hulpverleningszone (formulieren in te vullen door slachtofferen arts zijn beschikbaar op de website van Fedris).

Als Fedris een positief advies geeft, kan de hulpverleningszone de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetalen. Fedris zal nadien dit bedrag terugstorten naar de hulpverleningszone.

Let op! Er is een verschil tussen ambulanciers en brandweerlieden:

  • de bewijslast is lager voor ambulanciers, die door de aard van hun werk – het vervoeren van patiënten met COVID-19 – gemakkelijker besmet kunnen geraken
  • brandweerlieden daarentegen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, maar moeten bovendien kunnen bewijzen dat ze de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen; daarom is het belangrijk dat zij bij een aanvraag tot schadeloosstelling duidelijk omschrijven bij welke activiteit hij denkt het coronavirus opgelopen te hebben
(foto: archief - WKB)

Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 29-04-2020

  61