Veiligheid

Vrouw uit de kou

 
De stofwisseling van vrouwen ligt gemiddeld 20% - 35% lager dan die van mannen. De standaard die het binnenklimaat in kantoorgebouwen bepaalt is nog altijd gebaseerd op de stofwisseling van de ‘gemiddelde’ man. Het gevolg: vrouwelijke medewerksters hebben last van kou op kantoor. Dat zorgt voor een hogere stand van de thermostaat, een hogere thee- en koffieconsumptie, of zelfs het gebruik van kacheltjes. Met als gevolg een hoger energiegebruik.


Een nieuw computermodel dat meer rekening houdt met de ‘warmtevraag’ van vrouwen, zal het werkcomfort verbeteren. Bovendien is dit ook gezonder en energiezuiniger.

Dat concluderen dr. Boris Kingma en prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt in hun onderzoeksartikel in Nature Climate Change. Zij onderbouwen hun pleidooi met een nieuw biofysisch computer-model. Dit model kan rekening houden met man-vrouw-verschillen, maar ook tussen mensen van verschillende omvang.

De huidige standaard rust op berekeningen van de warmtebalans tussen lichaam en omgeving. Het gemeten thermisch comfort van mannen en vrouwen corrigeert die standaard naar een gemiddeld comfortabele kantoortemperatuur. Het nieuwe biofysische computermodel van de onderzoekers heeft die correctie niet nodig. Het berekent de warmtebalans binnen in het lichaam. Vergelijking van deze balans met die tussen het lichaam en de omgeving maakt de warmtevraag specifiek voorspelbaar. Dit werkt bij groepen mannen en vrouwen, slanke en zwaarlijvige personen, of zelfs individuen. Cruciaal is het gebruik van de juiste stofwisseling in het model.

De onderzoeksgroep van prof. Van Marken Lichtenbelt richt zich naast comfort ook op de vraag hoe blootstelling aan temperatuurvariaties de gezondheid kan verbeteren. Zo heeft de groep inmiddels aangetoond dat koudeblootstelling zeer gunstige effecten heeft voor mensen met diabetes type 2.

Met het nieuwe biofysische model denken de onderzoekers beter in kaart te kunnen brengen welke temperatuurvariaties gunstige gezondheidseffecten bieden.

Gepubliceerd op 20-08-2015

  117