Veiligheid

Waarom neemt men risico’s op het werk?


Ondanks alle risicoanalyses en procedures die een bedrijf opstelt alsook alle preventiemaatregelen die bedrijven op basis hiervan treffen, blijven werknemers vaak onnodige risico’s nemen. Nochtans komen de meeste preventiemaatregelen neer op het gebruik van gezond verstand. Waarom neemt men dan toch onnodige risico’s?

Gebrek aan opleiding

Het opstellen van procedures en veilige werkmethoden is een belangrijk onderdeel van een preventiebeleid, maar al dit werk wordt waardeloos wanneer werknemers zich er niet aan houden. Vaak ligt het probleem bij een gebrek aan informatie. Een werknemer weet niet altijd precies wat er van hem wordt verwacht op een werkplek. Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van preventiemaatregelen ook stelselmatig de opleiding van de werknemers mee in te calculeren.

Zwak leiderschap


Werknemers nemen voorbeeld aan hun management. Wanneer leidinggevenden zelf onveilig gedrag vertonen of onveilig gedrag van anderen negeren, geef je als management het signaal dat dit wordt goedgekeurd. Het is dan ook belangrijk om zowel leidinggevenden als werknemers erop te wijzen wanneer ze iets foutief aanpakken.

Indien er regels zijn opgesteld omtrent veilig gedrag op de werkplek moeten er ook manieren aangereikt worden om in te grijpen wanneer men zich niet aan deze regels houdt. Een leidinggevende moet in dit geval disciplinair kunnen optreden. Een mogelijke werkwijze is het invoegen van duidelijke richtlijnen en sancties bij overtreding van deze richtlijnen in het arbeidscontract.

Anderzijds mag de focus niet alleen op het gedrag van de werknemer liggen. Arbeidsongevallen gebeuren niet enkel door het toedoen van de werknemers. Als management moet men ervoor zorgen dat er geen beslissingen worden genomen die de werknemers aan onnodige risico’s blootstellen.

Onvolwassen gedrag

Practical jokes zijn op veel werkplaatsen een ideale manier om een goede werksfeer te creëren. Vaak moet een nieuwkomer het ontgelden met een of andere inwijding. Er moeten echter wel grenzen gesteld worden aan dergelijk gedrag. Practical jokes kunnen hun plaats hebben binnen een bedrijfscultuur maar mogen geen extra risico’s met zich meebrengen.

Verder moet men rekening houden met hoe een werknemer dit gedrag ervaart en mag dergelijk gedrag niet uit de hand lopen. De lijn tussen het uithalen van een practical joke en pestgedrag is soms heel dun.

Foute aanpak

Veel organisaties willen hun bedrijfscultuur en het gedrag van hun werknemers aanpassen, maar zonder effect. Vaak gaat het om een eenmalige campagne of opleiding waar meestal maar beperkte vooruitgang mee wordt geboekt. Goed gedrag aanleren is moeilijk, maar slecht gedrag afleren is nog moeilijker. Om een goede en effectieve verandering door te voeren kan men gebruik maken van targets over een langere periode. Voor de werknemers is het ook fijn om een incentive te hebben om deze targets te halen (kan zowel monetair als niet monetair). Maar het belangrijkste blijft een constante monitoring.

Bron:  Veritas

Gepubliceerd op 26-07-2017

  283