Wat als een werknemer terugkomt van een buitenlandse reis?

 Sinds 31 december 2020 moeten alle reizigers die na een verblijf van meer dan 48 uur terugkeren uit een rode zone, bij aankomst in België onmiddellijk in quarantaine gaan en twee PCR-testen laten uitvoeren. Deze maatregel geldt sowieso tot 15 januari, en wordt waarschijnlijk verlengd. Wat betekent dit nu concreet in de ondernemingen?
 
 

Sinds 15 juni heeft België de beperkingen aan de grenzen opgeheven voor reizen naar het buitenland. Niettemin kunnen bijkomende beperkingen opgelegd worden, wanneer er een verhoogd risico op besmetting lijkt te zijn. Rode zones zijn districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht, of waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen meer dan 100 per 100.000 inwoners bedraagt. Voor deze rode zones worden reizen sterk afgeraden, en geldt een verplichting tot quarantaine en testen na terugkeer.

Elke reiziger die naar België terugkeert na een verblijf in een rode zone van meer dan 48 uur, moet het elektronische Public Health Passenger Locator Form invullen en onmiddellijk in quarantaine gaan. Dit geldt voor alle reizen, ongeacht het vervoersmiddel. Dit PLF formulier kan men hier terugvinden. Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR-code toegestuurd als bewijs dat het PLF ingevuld werd, en ook een CTPC-code per sms om een PCR-test te laten afnemen.

Quarantaine en isolatie

Als de eerste test positief is moet de reiziger 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de datum van de uitvoering van de test (of start van symptomen). De persoon moet hiervoor de huisarts contacteren. Indien de eerste test negatief is of geen test werd afgenomen (bijvoorbeeld bij kinderen jonger dan 6 jaar), dan wordt de quarantaine verdergezet. De reiziger krijgt een tweede CTPC-code en laat een tweede PCR-test afnemen ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer. Indien de tweede test negatief is, wordt de quarantaine beëindigd en mag de reiziger het werk hervatten, met wel waakzaamheid voor het eventueel verschijnen van symptomen tot 14 dagen na terugkeer. Als de tweede test positief is moet de reiziger 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de datum van deze tweede test (of start van symptomen). Indien er geen test uitgevoerd wordt, duurt de quarantaine 10 dagen.


 

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen voorzien op bovenstaande maatregelen.

  • Werknemers die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren en zorgverleners (indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen) moeten zich ook laten testen, maar mogen ondertussen wel arbeid verrichten op de plaats van tewerkstelling, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020). In de wet corona van 1 november staan in de bijlage de essentiële sectoren opgelijst. Ondernemingen die in een van deze sectoren actief zijn, kunnen voor hun werknemers een uitzondering krijgen op de quarantaineregel.Dit is ook van toepassing na een hoogrisicocontact.
  • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen).
  • Werknemers die om professionele redenen in het buitenland verbleven, kregen tot 4 januari een vrijstelling van de quarantaineverplichting als het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Locator Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.
  • Personen die in de afgelopen twee maanden een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine.
Kritische functies in essentiële sectoren

De FOD WASO heeft intussen nog extra richtlijnen gepubliceerd voor de eerste uitzonderingscategorie (kritische functies in essentiële sectoren).

De werkgever van een essentieel bedrijf/sector moet een nominatieve lijst opstellen van de personen die kritieke functies vervullen, en deze voorleggen voor akkoord voor aan de Ondernemingsraad (OR). Voor bedrijven die geen OR hebben geeft het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) de goedkeuring. Bij afwezigheid van het CPBW vraagt de werkgever het akkoord van de vakbondsafvaardiging. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging is de werkgever verplicht het voorstel aan de werknemers zelf voor te leggen.

De kritische functies binnen een essentiële sector komen alleen in aanmerking voor een uitzondering, wanneer alle andere alternatieven om de continuïteit te waarborgen zijn uitgeput. De werknemer mag ook zelf geen symptomen hebben en niet positief getest zijn op COVID-19. De werknemer mag bovendien geen hoogrisicocontact zijn van iemand besmet met COVID-19 die onder hetzelfde dak woont. De werkgever geeft de betrokken werknemers een certificaat van uitzondering op de quarantaine. De werknemer moet de afstandsregels respecteren, contact met andere werknemers beperken, en het mondmasker altijd correct dragen op de werkplek.

De werkgever is verantwoordelijk, en zal bij controle door de arbeidsinspectie de lijst moeten verstrekken, met de datum waarop hij is opgesteld), de namen en voornamen van de betrokken werknemers, hun functie in het bedrijf en een korte beschrijving van de functie. Als de uitzonderingsregels niet worden nageleefd kan de werkgever door de inspectiediensten worden gesanctioneerd.

Deze uitzonderingen hebben enkel betrekking op de professionele omgeving. Op andere plaatsen, zoals o.a. het sociale leven, moet de betrokkene de quarantaine uiteraard ook respecteren.

FOD WASO, Overlegcomité van 30 december 2020


Auteur: Edelhart Kempeneers – medisch directeur Attentia

Gepubliceerd op 04-01-2021

  80