Veiligheid

Wat is een zwaar beroep? 4 criteria om dit te bepalen

Personen die een zwaar beroep uitoefenen, kunnen rekenen op compensaties zoals vroeger met pensioen gaan. Na lang overleg hebben de sociale partners vier criteria geformuleerd om zware beroepen te onderscheiden. Een officiële lijst van zware beroepen komt er niet. 

4 criteria die bepalen of een beroep ‘zwaar’ is

Bepaalde beroepsgroepen over de hele lijn extra pensioenrechten gunnen, is financieel niet haalbaar en bovendien overbodig. De regering is van mening dat de (individuele) arbeidsomstandigheden bepalen of je beroepscategorie of je werk bovengemiddeld belastend is. Pas wanneer je beroep aan één van de vier criteria voldoet, mag je het als ‘zwaar’ bestempelen. 

1. Fysiek zware beroepen
Hieronder vallen beroepen: 
 • waarin zware lichamelijke of rugbelastende arbeid verricht wordt 
 • waarbij in extreme warmte of koude gewerkt wordt 
 • die voornamelijk buiten worden uitgeoefend: in regen, hitte en vrieskou
Enkele voorbeelden: bouwvakker, grondwerker, groenarbeider, … 

2. Mentaal zware functies
Mentaal zware functies zorgen voor emotionele uitputting en kunnen leiden tot burn-out of ziekteverzuim. Over dit criterium is echter discussie omdat mentale belasting moeilijk meetbaar is. Daarom zouden sommigen dit criterium graag uit de lijst zien verdwijnen. 

Enkele voorbeelden: piloot, zorgkundige, leerkracht, journalist,…
 
3. Risicovol werk 
Hieronder vallen jobs die een risico voor de gezondheid inhouden, zoals een langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook jobs waarin een (ernstig) arbeidsongeval waarschijnlijk is, vallen hieronder. De vakbonden splitsten deze categorie maar liefst in 8 deelcategorieën op: 
 • hoogtewerk
 • ondergronds werk
 • werk onder water
 • werk in publiek transport
 • werk met vuur
 • werk met nationale risico’s (bv. nucleair werk)
 • werk in isolatie 
 • werk onder grote alertheid 
Enkele voorbeelden: politieagent, militair, brandweerman, hoogtewerker, chauffeur,…
 
4. Jobs met een zwaar arbeidsregime
Dit zijn jobs waarbij gewerkt wordt in shiften, nachtwerk verricht of een heel onregelmatig uurrooster heeft. 

Enkele voorbeelden: productielijn operator, bakker, steward, horecapersoneel,…

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 29-01-2018

  388