Wat met verplichte technische controles en keuringen tijdens de Covid-19-crisis?

De coronamaatregelen schorten niet automatisch alle technische keuringen op. Welke controles kunnen nog plaatsvinden, en welke niet?
 

Naar aanleiding van de huidige corona/Covid-19-crisis communiceerden de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Economie het volgende.

Keuringsorganismes mogen technische controles en keuringen blijven uitvoeren. Inspecties zijn immers een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. Uiteraard moeten hierbij – rekening houdend met de huidige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad – de nodige preventiemaatregelen op het vlak van hygiëne en sociale distantiëring in acht genomen worden.

Als gevolg hiervan blijven controles en inspecties behouden voor:

  • industriële keuringen (kmo, brand, industrie, werven, HS-cabines…)
  • hef- en hijswerktuigen en lifting
  • particuliere gebouwen die niet bewoond zijn (nieuwbouwwoningen, appartementen…)

Concreet betekent dit dat alle huishoudelijke controles in bewoonde woningen stopgezet worden.

Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten uitgesteld worden, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt.

Zonder tegenbericht zijn deze maatregelen van kracht tot 5 april 2020.
 

Gepubliceerd op 20-03-2020

  633