Wat moet u weten over de nieuwe PBM verordening?

Sinds 21 april 2018 is de PBM verordening over het op de markt brengen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) ten volle van kracht. De nieuwe wetgeving brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de verschillende betrokken partijen (fabrikanten, invoerders, distributeurs, erkende organismen, marktbewaking). We geven enkele nieuwigheden mee.

Gepubliceerd op 07-05-2018

kristelweyns
Kristel Weyns
Redacteur, Preventieadviseur niv. 2, Wolters Kluwer
pbm-tekeningen
Foto: Freepik

Verordening vervangt richtlijn

De wetgeving voor het op de markt brengen van PBM berust op de Europese Richtlijn 89/686/EEG uit 1989 (KB van 31.12.1992). Zij wordt nu vervangen door de Europese Verordening 2016/425/EU. De wetgeving op het gebruik van PBM berust op de Europese Richtlijn 89/656/EEG (ook uit 1989) en is onderdeel van de Codex Welzijn op het Werk.

Categorieën

De gebruiker van het PBM zal niet zo veel merken van de overgang naar de nieuwe wetgeving. Toch zijn er enkele “zichtbare” veranderingen. Enkele types PBM verschuiven van de categorie II naar de categorie III (dodelijk risico of risico met onomkeerbaar letsel). Dit geldt voor PBM tegen:

  • biologische agentia,
  • verdrinking,
  • verwonding door kettingzagen,
  • schot- en steekwonden en
  • schadelijk lawaai.

Voor deze types PBM zal dus naast de typekeuring ook een periodieke follow-upcontrole verplicht zijn en moet het nummer van het erkend organisme vermeld worden naast de CE-markering.

Verpakking en gebruikersinformatie

Er zijn vanaf 2018 ook enkele “zichtbare” veranderingen aan de PBM zelf, hun verpakking of de gebruikersinformatie. Zo moet het postadres van de fabrikant vermeld worden op het PBM (of op de verpakking of gebruikersinstructie). De verklaring van overeenkomstigheid moet het product vergezellen of er moet een verwijzing zijn naar een internetadres waar die verklaring kan geraadpleegd worden. En uiteraard moet bij PBM, die van categorie II naar categorie III verschuiven, naast de CE markering het erkenningsnummer van het aangemeld organisme vermeld worden, dat de periodieke supervisie uitvoert.

Typekeuring

  685