Veiligheid

Wat onthouden we uit de ENGIE – campagne “Veiligheid da’s gene cinema”?

Elk ongeval of incident dat materiële schade, schade aan het milieu, aan personeelsleden of aan derden kan veroorzaken, moet vermeden worden. Vanuit deze filosofie werd bij ENGIE Fabricom vier jaar geleden de veiligheidscampagne “Veiligheid, da’s gene cinema” opgestart. Op donderdag 27 april 2017 heeft Carin Costermans, Contractor Manager bij ENGIE Fabricom, toegelicht hoe deze campagne is ontstaan, wat de reacties waren en wat de campagne uiteindelijk bereikt heeft. Wij vatten alvast de best practices voor u samen.

Visuele preventie als rode draad

Iedere werknemer speelt de hoofdrol als het gaat om zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn collega’s. Dat is de kernboodschap die de campagne wou uitdragen om iedereen aan te spreken. Met ‘iedereen’ bedoelt ENGIE Fabricom ook interims, leidinggevenden, contractors, etc.

De rode draad doorheen de campagne was het thema ‘cinema’. Er werd gebruik gemaakt van stickers (bv. vloerstickers, helmstickers, … ), posters, etc. Ook werd er een film gemaakt waarin mensen van het bedrijf zelf, die reeds een ernstig arbeidsongeval hebben meegemaakt, aan het woord kwamen. Daarnaast werden een reeks bedrijfstheatervoorstellingen georganiseerd op verschillende vestigingen en werven om moeilijke zaken bespreekbaar te maken, bv. ‘hoe communiceer je als leidinggevende over veiligheid?’, ‘hoe omgaan met anderstaligen zodat zij ook alle veiligheidsvoorschriften begrijpen?’, etc.

Kortom: visuele preventie is een goede manier om een veiligheidscampagne rond op te bouwen!
 

Tips & tricks
 

Om tot een succesvolle preventiecampagne te komen, gaf Carin Costermans nog enkele tips & tricks mee:

  1. Zorg voor een goede samenstelling van de werkgroep die de preventiecampagne op poten zet. Alle divisies moeten vertegenwoordigd zijn. Het is ook belangrijk om een duidelijke taakverdeling te maken en een actielijst op te stellen.
  2. De actie moet verspreid zijn in alle sites en werven over het hele land. Je moet je afvragen waar de medewerkers zich bevinden en hoe je ze kan bereiken.
  3. Wanneer je in een tweetalig bedrijf werkt, moet je zorgen voor zowel een Nederlandstalige alsook een Franstalige campagne.
  4. Blijf volhouden en voorzie in quick wins! Feliciteer medewerkers bij het behalen van (kleine) doelstellingen. Beloon hen voor hun inzet en bouw voort op kleine successen.

Wil u volgend jaar ook aanwezig zijn op het gratis jaarlijkse HSE World Event van Wolters Kluwer?
Hier kan u zich alvast inschrijven!
 

Gepubliceerd op 16-05-2017

  564