Veiligheid

Wat te doen na een chemical splash?

In magazijnen, afvulruimten of laboratoria komt morsen met gevaarlijke stoffen regelmatig voor. Raken mensen besmet met een gevaarlijke stof, dan spreken we van een ‘chemical splash’-ongeval.

Na een chemical splash luidt het advies: kleren uit en spoelen met veel water. Bij een chemische reactie met de huid van bijvoorbeeld een zuur of een loog, bepalen blootstellingstijd, concentratie en behandeling de uiteindelijke gezondheidsschade.

Snel handelen is hoe dan ook van groot belang om de schade te beperken.

In 2014 liep een operator die doorliep met een gevaarlijkestof besmetting in een laars een open voetwond op. De stof had namelijk ook de gevoelszenuwen aangetast.

Het is dus raadzaam om een op het eerste gezicht onbelangrijk lijkende besmetting toch direct aan te pakken. Bedrijven doen er daarom goed aan hiervoor duidelijke regels op te stellen. Want de veiligheidsperceptie van een werknemer strookt niet altijd met zijn eigen belang.

Gepubliceerd op 24-04-2015

  206