Veiligheid

Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

Barometer -iconHSE barometer #7

Directieleden koesteren bepaalde verwachtingen ten opzichte van de milieucoördinator en de preventieadviseur. Zij vinden dat voornamelijk de ‘klassieke’ taken moeten worden uitgevoerd, zoals de opvolging van de wetgeving, risicoanalyses of de opstelling van jaarverslagen. Volgens de HSE-professional zelf zijn vooral sociale vaardigheden belangrijk om zijn/haar functie te kunnen uitoefenen.

De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

Verwachtingen van de directieleden

De directieleden aan wie de HSE-professional rechtstreeks rapporteert, verwachten dat de preventieadviseur en milieucoördinator eerder de ‘klassieke’ taken tot een goed einde brengt.

De directieleden verwachten van de preventieadviseur dat deze vooral :

 • een risicoanalyse brand uitvoert (93%)
 • de wetgeving opvolgt (88%)
 • arbeidsongevallen en incidenten opvolgt (86%)

In mindere mate verwachten de directieleden dat de preventieadviseur opleidingen rond preventie en veiligheid geeft (66%), noteert tijdens een overleg (52%), of auditeert (42%).

De drie belangrijkste taken van hun milieucoördinator volgens directieleden zijn :

 • het waken over de naleving van de milieuwetgeving (95%)
 • de interne en externe milieucommunicatie (75%)
 • het opmaken van een jaarverslag milieucoördinator (73%)

De directieleden verwachten in mindere mate dat de milieucoördinator milieuvergunningen aanvraagt (65%), milieuaudits verzorgt (60%) of emissie- en imissiemetingen uitvoert (58%).

Barometer 2017-info 09-NL

 

Verwachtingen van de HSE-professional

De vijf competenties die de HSE-professional zelf belangrijk vindt:

 • goed kunnen samenwerken en overleggen (90%)
 • goed kunnen sensibiliseren (82%)
 • sterk zijn in communicatie (82%)
 • beslissingen kunnen nemen (79%)
 • procedures kennen (75%)

Uit de drie belangrijkste sterktes blijkt dat de sociale vaardigheden bepalend zijn voor de geschiktheid voor deze functie, vanuit het oogpunt van de HSE-professional.

Hoewel de directieleden van zowel de preventieadviseur als de milieucoördinator verwachten dat zij de wetgeving opvolgen, geven de HSE-professionals zelf aan dat ze dat zeker niet de belangrijkste taak vinden (72%).

Over interne en externe milieucommunicatie liggen de verwachtingen van de directieleden (75%) in lijn met het belang dat de HSE-professional hecht aan communicatie (82%).

De minst belangrijke kwaliteiten voor een HSE-professional zijn:

 • regels kunnen laten opvolgen (58%)
 • risico’s durven nemen (32%)
 • hard kunnen optreden (29%)

 

-- tekst:Sophie Van de Vyver -- infografiek: Kristel Weyns

Volgende week de laatste aflevering over de HSE barometer 2017: het gebruik van sociale media.

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 26-06-2017

  252