Veiligheid

Welke rol kunnen preventieadviseurs spelen bij invoeren van ISO 45001? Een kleine rondvraag...

Hoe zien preventieadviseurs hun rol bij het invoeren van het veiligheidsmanagementsysteem ISO 45001? Waar willen ze een bijdrage leveren? Dit artikel brengt de resultaten van een kleine rondvraag die ik hierover deed bij preventieadviseurs.

Resultaten van rondvraag

Belangrijkste element waar de preventieadviseur kan helpen bij het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem – en dit is toch wel speciaal en onverwacht – is het bepalen van taken en verantwoordelijkheden op gebied van veiligheid. Niettegenstaande dit zeker een belangrijk element is in het veiligheidsmanagementsysteem is dit volgens de ISO 45001:2018 niet echt de taak van de preventieadviseur maar wel voor het management, al dan niet in samenwerking met de personeelsdienst. 

Tweede item dat door de preventieadviseurs als belangrijkste bijdrage werd aanzien bij de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem, is het meewerken door de preventieadviseur aan de risicobeoordeling. Dit lijkt, gezien de specifieke deskundigheid van de preventieadviseur op gebied van risicobeoordeling, zeker gepast.

De preventieadviseur moet bij het invoeren van het veiligheidsmanagementsysteem de hoogste leiding in de organisatie motiveren en informeren over de eisen die gesteld worden aan een veiligheidsmanagementsysteem. Uitspraken door de preventieadviseur zoals ‘het management “warm” maken’, ‘meedenken over de risico’s en opportuniteiten op strategisch niveau’, ‘toelichting geven bij …’, ‘mappen van wat bestaat’ of ‘coaching bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem’, vallen hieronder.  De preventieadviseur moet dus het management uitleggen wat er allemaal moet gebeuren om te komen tot een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem.

Helpen bij de ontwikkeling van veiligheidsopleidingen en -vormingen, en de opleidingsmatrix, wordt eveneens door de preventieadviseur aanzien als een belangrijke bijdrage die hij levert bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem.

De preventieadviseur kan bij de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem een systeem opbouwen en keuzes maken, bijvoorbeeld over een manier om de risico’s te beoordelen. De risicomatrix of de methode van Kinney worden hier expliciet benoemd. De nadelen van de risicomatrix of de methode van Kinney komen niet aan bod. 

Het opvolgen van de veiligheidsprestaties komt slechts éénmaal aan bod. Informatie geven over ‘safety matrics’, kwam slechts éénmaal aan bod bij de rondvraag van de preventieadviseurs. Verhogen van de operationele betrokkenheid of meting van de tevredenheid van de werknemers worden maar éénmaal vermeld. Veiligheidsindicatoren werden slechts éénmaal vermeld.

Opvallend in resultaten

Vermeldingswaardig is dat veiligheidscultuur niet aan bod komt. Het ontwikkelen van een positieve veiligheidscultuur is toch opgenomen in de norm ISO 45001:2018. Ook het waken over de naleving van de wetgeving of de compliancy-check of de opmaak van veiligheidsdoelstellingen noch meewerken aan de organisatie van de interne audits, komen aan bod. 

Het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden, het informeren van het management over de eisen uit de norm, de opmaak van de risicobeoordeling en het opvolgen de veiligheidsopleidingen blijken voor de preventieadviseurs de belangrijkste input bij de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem.

Gepubliceerd op 21-12-2017

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  248