Veiligheid

Welke signalisatie aanbrengen bij onderhoudswerkzaamheden aan een lift?

Onderhoudswerken aan een lift kunnen gevaar opleveren voor het onderhoudspersoneel en de gebruikers. Het is daarom van essentieel belang dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om werknemers te beschermen tegen de mogelijke risico’s van dergelijke werkzaamheden.


Een lift voldoet aan de definitie van “arbeidsmiddel”, zoals bepaald in het KB van 12 augustus 1993 betreffende de arbeidsmiddelen. Bij onderhoudswerken aan liften is het dan ook aanbevolen om de vergrendelingsprocedure voor arbeidsmiddelen (Lock-out/Tag-out of LOTO) te volgen.
Aanbevolen waarschuwingsbord bij deze procedure:


Gemakkelijk te begrijpen signalisaties en pictogrammen

De norm EN 13015 preciseert echter dat “Indien uit de risicobeoordeling van de onderhoudsdienst blijkt dat bijkomende specifieke waarschuwingen nodig zijn voor de onderhoudsbehoeften, deze rechtstreeks moeten worden aangebracht op de installatie/het onderdeel of anders, indien dit niet mogelijk is, in de onmiddellijke omgeving ervan. De aanduidingen, signalisaties, pictogrammen en schriftelijke waarschuwingen moeten gemakkelijk te begrijpen en ondubbelzinnig zijn. Gemakkelijk te begrijpen signalisaties en pictogrammen hebben de voorkeur boven schriftelijke waarschuwingen. Signalisaties of schriftelijke waarschuwingen met enkel de vermelding ‘gevaar’ mogen niet gebruikt worden.”

Verplichte aanduiding van alle restris

Le SPF Emploi recommande «au gestionnaire de l’ascenseur de veiller à ce que tous les risques résiduels soient indiqués par des panneaux d’avertissement dans la salle des machines de l’ascenseur, la gaine d’ascenseur et dans la cuvette, de sorte que toutes les personnes qui viennent y travailler soient informées des risques».


   
Waarschuwingsborden op de deuren en luiken van de liftmachinekamer

Gepubliceerd op 02-05-2016

  356